Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Psychologia pracy

W swojej książce Anna Lubrańska wyjaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z tematyką psychologii pracy.

Książka jest napisana w myśl zasady- Minimum znaków, maksimum treści. Niewielka objętościowo, zawiera mnóstwo zagadnień typowych dal obszaru psychologii pracy:
– znaczenie pracy w życiu człowieka,
– sytuacje trudne i zjawiska dysfunkcjonalne w środowisku pracy (m.in. stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm),
– człowiek jako podmiot sytuacji pracy (ze zwróceniem uwagi na zasadnicze zmienne psychologiczne warunkujące skuteczność działania jednostki w sytuacji pracy),
– praca zespołowa i funkcjonowanie jednostki w relacjach interpersonalnych,
– motywacja do pracy.

Oprócz części teoretycznej, jest też cześć praktyczna. Ostatni rozdział zawiera 20 ćwiczeń tematyką nawiązujących bezpośrednio do zagadnień omówionych we wcześniejszych fragmentach książki.

Anna Lubrańska, autorka książki, jest psychologiem, adiunktem w instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w psychologii pracy, doradztwie zawodowym oraz psychologii organizacji i zarządzania.

Wydawca: Difin.pl