Eurostudent

Profil pracodawcy

QIAGEN Business Services Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 95

53-332 Wrocław
Bud. Sky Tower


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.Tel. +48 71 710 75 15
Fax +48 71 710 76 90Rekrutacja.Wroclaw@qiagen.com

Join the revolution – and see how you can make a difference!

www.qiagen.com


www.qiagen.com/careers

Kim jesteśmy

QIAGEN jest liderem na rynku
technologii innowacyjnych oraz wiodącym dostawcą odczynników i sprzętu
wykorzystywanego w badaniach RNA, DNA i białek.


Firma QIAGEN powstała w Niemczech w 1984 roku. Dziś zatrudnia ok.
4000 osób w 30 krajach świata. Nieprzeciętne umiejętności, talent i
zaangażowanie naszych pracowników są kluczem naszego sukcesu. Jesteśmy
dumni, ponieważ nasza praca przyczynia się do poprawy życia i zdrowia
innych.


QIAGEN Business Services (QBS) jako centrum usług wspólnych
dla spółek firmy QIAGEN powstało pod koniec 2012 roku we Wrocławiu.
Centrum zatrudnia obecnie ponad 150 pracowników głównie na stanowiskach
księgowych w działach Accounts Payable, Accounts Receivable oraz General
Ledger. QBS to jednak nie tylko księgowość, ale również Controlling,
Customer Care, e-Commerce, Human Resources, Logistics, Marketing
Excellence, Global KPI & Production Planning, Procurement, Quality
Assurance i Service Solutions.

Pracujemy z pasją i wizją, aby osiągać nasze cele. W ten sposób tworzymy wartości dla naszych klientów, pacjentów, pracowników, partnerów i udziałowców.Poprzez podejście do wszystkich w sposób otwarty i uczciwy budujemy trwałe relacje zarówno z klientami, jak i pracownikami.Stale dążymy do lepszych rozwiązań i niezależnie od sytuacji jesteśmy innowacyjni, nawet jeśli nasze pomysły i rozwiązania wydają się niekonwencjonalne na początku!Poprzez proces ciągłego uczenia się oraz doskonalenia zawodowego nadążamy za postępem technologicznym, zmieniającym świat.Programy rozwojowe

Rozwój w QIAGEN Business Services:


Ścieżki kariery


W korporacji QIAGEN funkcjonują trzy ścieżki kariery, które są równie
ważne. Podstawowe zadania przypisane do pełnionej roli decydują o jej
przyporządkowaniu do jednej ze ścieżek. W ramach ścieżek otwarte są
również awanse poziome.


1 Specjalista


Ta ścieżka kariery obejmuje poszerzanie wiedzy specjalistycznej w
ramach konkretnego obszaru bez zarządzania zespołem pracowników. Stopnie
kariery są zależne od poziomu skomplikowania wykonywanych zadań.
Zadania nie mają ograniczeń czasowych i są przypisane do konkretnego
działu lub specjalności.


2 Kierownik projektu


Zarządzanie projektami obejmuje prowadzenie projektów o różnym
stopniu złożoności i rozwijanie wieloaspektowej współpracy. Stopnie
kariery rozpoczynają się od ról wspierających na poziomie asystenta i
dochodzą do ról polegających na samodzielnym realizowaniu kluczowych dla
firmy projektów.


3 Lider zespołu


Ścieżka liderska zakłada rozwój pracownika w kierunku menedżera
zespołu i obejmuje oparte na współpracy dążenie do wspólnego celu
poprzez odpowiednie zarządzanie ludźmi i ich kompetencjami. Stopnie
kariery można budować w oparciu o awans pionowy lub zmieniając dział czy
funkcję.Proces rekrutacyjny


Kogo szukamy?


Idealny Kandydat na stażystę w QBS:

 • Swobodnie
  posługuje się językiem angielskim;
 • Dobrze
  opanował Ms Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint);
 • Angażuje się w
  powierzone zadania;
 • Szybko się uczy;
 • Potrafi
  pracować w zespole;
 • W stopniu komunikatywnym
  zna dodatkowy europejski  język obcy.

 

Co oferujemy?


płatne i bezpłatne staże absolwenckie dla studentów kierunków
filologicznych, ekonomicznych i nauk ścisłych,


stałą pracę dla absolwentów studiów licencjackich
i magisterskich.


W trakcie stażu zapewniamy:

 • Możliwość zdobycia
  konkretnego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość nabycia
  nowych umiejętności;
 • Opiekę Mentora nad
  przebiegiem praktyki;
 • Przyjazną
  atmosferę;
 • Pracę w młodym
  zespole;
 • Możliwość
  posługiwania się językiem obcym w codziennej pracy.


Jak zaaplikować
na staż?

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@qiagen.com


Co nas wyróżnia?
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych – „Szlachetna Paczka”, „Europe sees Africa”, „Bieg Firmowy”, „Wampiriada”;
 • Dbamy o rozwój naszych pracowników;
 • Aktywnie rekrutujemy i angażujemy się w ciekawe kampanie brandingowe, np. „Get Real”, „CEtalks„;
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników – „QBS Health and Wellness Week”, „Bezpieczna Firma”.

Oferty pracodawców