Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

10 tys. zł może otrzymać zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską ogłoszonego przez TAURON Dystrybucja. Do konkursu mogą przystąpić studenci uczelni technicznych, którzy napisali pracę o temacie „Inteligentne systemy dystrybucji energii elektrycznej”. Termin zgłoszeń mija 30 września.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci:

  • Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej,  
  •  broniący swoją pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015,
  •  których tematyka pracy dotyczy zagadnienia: „Inteligentne systemy dystrybucji energii elektrycznej".​

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap A

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim streszczeniem pracy należy​ przesłać na adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2015 r. Selekcja zgłoszeń i wybór max. 10 tytułów, które przechodzą do etapu B nastąpi do 7 października 2015 r.

Etap B

Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu B Konkursu do 9 października 2015 r. zostaną poinformowani drogą telefoniczną i mailową o konieczności dostarczenia pełnej wersji pracy magisterskiej. Na prace magisterskie w formie papierowej i elektronicznej organizatorzy czekają do dnia 23 października 2015 r.

Komisja TAURON Dystrybucja S.A. dokona wyboru najlepszej pracy do 11 grudnia 2015 r.

O wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagrody laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną i mailową.

Nagrody

Nagroda główna: 10 000 PLN

Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienie w wysokości 3 000 PLN.

Szczegóły konkursu oraz regulamin na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl