Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Na wirtualnym rynku jest już rok 2014

W styczniu rozpoczyna się drugi etap konkursu GMC Poland 2012 – trzynastej polskiej edycji symulacji biznesowej, w której rywalizują ze sobą zespoły studentów i menedżerów.

W GMC biorą udział drużyny (3-5 osób), które odgrywają role zarządów wirtualnych przedsiębiorstw. Uczestnicy w każdym cyklu decyzyjnym podejmują 66 strategicznych decyzji związanych ze wszystkimi obszarami działalności firmy.

Na starcie trzynastej polskiej edycji konkursu GMC ( w listopadzie 2012r) do rozgrywek na wirtualnym rynku przystąpiło ponad 2000 osób w 512 zespołach. Każda drużyna dostał pod zarząd wirtualne przedsiębiorstwo. W symulowanej rzeczywistości czekał na uczestników międzynarodowy rynek 2014 roku. Zadaniem zespołów było zarządzanie swoimi firmami tak, aby na koniec rozgrywki osiągnąć na giełdzie jak najwyższą cenę akcji. W wyniku rywalizacji do kolejnej rundy awansowało już tylko 128 drużyn.

Organizowany w formie konkursów on-line w ponad 40 krajach, GMC zdobywa coraz szersze grono uczestników, którzy doceniają walory edukacyjne i doświadczenia zdobywane w trakcie emocjonującej rozgrywki.

„GMC oceniam bardzo pozytywnie. Daje fajne doświadczenie i uświadamia od jak wielu czynników zależy sukces firmy. GMC uczy też, że kluczową sprawą jest komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi działami firmy, która tak często jest trudna a rolą prezesa jest by cała firma miała poczucie, że gra do tej samej bramki i współpracowała ze sobą.” – Opowiada Michał Przybylski, kierownik zespołu Enactus WSZiB, student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
 

Biorący udział w symulacji studenci dążą do tego, aby pokazać zaangażowanym firmom swoją wiedzę
i umiejętności, zademonstrować potencjał i zwiększyć swoje szanse na rynku. I słusznie, bo j
ak mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy i Młodego Talentu w PZU„Sponsorowanie zespołów studenckich w ramach konkursu Global Management Challenge pozwala na wyszukiwanie młodych talentów, kandydatów na stanowiska wejściowe. Studenci w GMC to osoby bardzo aktywne i ambitne, które chcą się rozwijać. Doceniamy ich postawę i umiejętności, zarówno te analityczne jak
 i współpracy w zespole, współdziałania.”

 

Studenci, którzy zagrają w drugim etapie występują pod patronatem takich firm jak: Bank Zachodni WBK, KPMG, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Eurocash, Polska Izba Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, BRIEF, Marketing przy Kawie, FPK, Headlines Porter Novelli, BPCC, Gazeta Bankowa, Eurostudent, magazyn Personel i Zarządzanie, MBA Manager, Bankier.pl oraz Students.pl,

GMC jest największą tego typu komputerową symulacją, interaktywnym programem do praktycznej nauki zarządzania. W marcu w Warszawie, osiem najlepszych drużyn weźmie udział w Finale Krajowym. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę na Finałach Światowych w kwietniu 2013 r.

Wyniki, tj. ceny akcji na wirtualnej giełdzie i rywalizację zespołów można śledzić na www.gmcpoland.pl

 
Organizator w Polsce: BIGRAM Personnel Consulting

Patroni honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski

Sponsorzy: Bank Zachodni WBK, KPMG, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Patroni medialni: BRIEF, Gazeta Bankowa, MBA MANAGER, Personel i Zarządzanie, Strategie biznesu

Patroni internetowi: Bankier.pl, Marketing przy Kawie, Students.pl

Współpraca: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Eurostudent