Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA.

Udział w Konkursie polega na zarządzaniu przez zespoły wirtualnym bankiem, poprzez podejmowanie decyzji w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

Studenci, uczestniczący w Konkursie, zapoznają się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem oraz podnoszą swoje kompetencje do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły, złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż, z kierunków o profilu ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i aktywnością w organizacjach studenckich. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 listopada 2012 r.

Więcej informacji www.szkola-ryzyka.pl