Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Weź udział w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”

Już po raz trzeci Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ogłaszają Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotra Borysa.

W tym roku przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy znacznie wcześniej – jeszcze przed zakończeniem semestru letniego. Wiemy, że jest to intensywny czas dla studentów przygotowujących się do obrony pracy magisterskiej, jednak mamy nadzieję, że Konkurs będzie stanowił dodatkową motywację i zachęci młodych ludzi do wytężonej pracy naukowej.

Popularyzacja polskiej turystyki

Celem Konkursu jest wspieranie młodych, utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako swoją ścieżkę edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz bogatą wiedzą o turystyce.

Konkurs kierowany jest nie tylko do absolwentów kierunków związanych z turystyką, ale także do osób, które w swoich pracach magisterskich omawiały zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem i marketingiem w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski. Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulamin.

Konkurs „Teraz Polska Turystyka” ma na celu popularyzację polskiej turystyki, która przyczynia się do wzrostu konkurencyjności kraju oraz promocji Polski na świecie. Oczekujemy na prace magisterskie bazujące na badaniach i analizach o potencjale wdrożeniowym lub nowatorskim spojrzeniu na problematykę polskiej turystyki i jej promocji. Przesłanie Konkursu adresujemy do studentów, kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich – jako środowisk opiniotwórczych, które mają wpływ na kształtowanie zainteresowań studentów. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że tematyka polskiej turystyki jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na praktyczną możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej – podkreśla Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Ciekawe doświadczenie i interesujące nagrody

Zaangażowanie i wiedza środowiska naukowego są kluczowymi elementami w kontekście odpowiedniego przygotowania przyszłych kadr dla turystyki. Dlatego już teraz zachęcamy promotorów do aktywnego wspierania Konkursu, ponieważ nasza inicjatywa podkreśla także niezwykle ważne znaczenie ich pracy dydaktycznej. Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że to właśnie promotorzy zazwyczaj inspirują swoich studentów do zgłoszenia pracy magisterskiej do Konkursu i rywalizacji o nagrody pieniężne.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody główne:

  • za zajęcie I miejsca – 7000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – 5000 zł,
  • za zajęcie III miejsca – 3000 zł.

Do ubiegłorocznej edycji Konkursu zgłoszono ponad trzydzieści prac. Były to opracowania bardzo różnorodne nie tylko pod względem tematyki, ale także sposobu jej ujęcia oraz warsztatu badawczego ich autorów. Wynika to z faktu, że zgłoszone prace nie zostały napisane wyłącznie przez studentów kierunków stricte turystycznych, ale również przez przedstawicieli zupełnie innych dziedzin, którzy pasjonują się zagadnieniami związanymi z turystyką. Potwierdza to interdyscyplinarny charakter turystyki i szerokie spektrum możliwości, jakie oferuje – przyznaje Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szczegóły Konkursu

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do Polskiej Organizacji Turystycznej na adres: konkurs.tpt@pot.gov.pl

Do Konkursu zgłoszone mogą być prace, które:

  • dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • zostały obronione i ocenione na ocenę bardzo dobrą,
  • zostały obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulamin.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2024 roku.

Informacje na temat Konkursu dostępne są także na stronie  internetowej Konkursu https://www.pot.gov.pl/pl/konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-teraz-polska-turystyka

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową: konkurs.tpt@pot.gov.pl

Dołącz do naszej inicjatywy i bądź częścią przyszłości polskiej turystyki!