Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wyślij pracę na konkurs Złoty Medal Chemii

Tylko do 16 października tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie mogą zgłaszać swoje prace dyplomowe do prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Wszyscy finaliści otrzymają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2014/15, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką, jeszcze tylko przez trzy tygodnie mogą zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Od pierwszej edycji konkurs jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Młodzi naukowcy mogą nadsyłać swoje prace do 16 października, za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl.Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca srebrnego medalu otrzyma 5 tys. złotych, a brązowego – 2,5 tys. złotych.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Polscy uczeni wnieśli wybitny wkład w rozwój naszej cywilizacjimówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.To bardzo ważne, aby przyszłe pokolenia polskich naukowców mogły i chciały dokonywać równie przełomowych odkryć.  Organizując konkurs Złoty Medal Chemii chcemy im w tym pomóc.

Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach: rolnictwo i żywność, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Chcielibyśmy przyznać wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych, ponieważ zagadnienia z zakresu rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych odpowiadają na największe potrzeby świata i stanowią fundamenty strategii rozwoju firmy DuPont mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.

W ubiegłorocznej edycji konkursu do rywalizacji stanęło blisko 50 studentów i studentek z całego kraju. Złoty Medal Chemii 2014 trafił do rąk Michała Hamkało z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę licencjacką dotyczącą badania katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej. Młody naukowiec kończy studia i pracuje w Katedrze Fizyki Laserów na Uniwersytecie Friedriecha-Alexandra w Erlangen/Norymberga, w jednym z najlepszych zespołów zajmujących się zjawiskami ultraszybkimi.

Udział w konkursie pozwolił mi na uzyskanie cennych doświadczeń, a wygrana była dużym wyróżnieniem i docenieniem mojej trzyletniej pracy naukowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiegomówi Michał Hamkało, laureat Złotego Medalu Chemii w 2014 roku.–Nagrodajest również pomocna w rozwoju kariery naukowej. Została ona doceniona przez moich współpracowników ze Stanford University.

Lista finalistów konkursu zostanie ogłoszona 6 listopada. Następnie16 listopada zaprezentują oni swoje pracew siedzibie IChF PANw celu wyłonienia laureatów konkursu. Uroczysty finałpiątej edycji Złotego Medalu Chemii i ogłoszenie laureatów odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl