Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej

Najbardziej prestiżowy konkurs organizowany już po raz osiemnasty przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland objęty stałym patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ideą Konkursu jest propagowanie wśród studentów prawa niemal zapomnianej dziś sztuki krasomówstwa. Zależy nam na tym, by przyszli prawnicy nie zaprzestali doskonalenia swoich umiejętności wygłaszania mów sądowych, które będą zarówno zawierać trafną analizę prawną, jak i cechować się wysokim poziomem oratorskim.

Uczestnikami finału ogólnopolskiego są zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych, odbywających się w każdym z miast, w których funkcjonują Grupy Lokalne ELSA Poland – 16 najlepszych mówców wśród polskich studentów. Ich zadaniem jest opracowanie otrzymanego wcześniej stanu faktycznego z kategorii karnej, cywilnej lub administracyjnej i wygłoszenie na jego podstawie mowy końcowej. Uczestnicy połączeni są w pary i stają w nich po przeciwnych stronach „sporu”. Po wypowiedzi każdego z uczestników, partnerowi przysługuje prawo do repliki. Zwycięzcę wybiera Jury, w skład którego wchodzą najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa i palestry.

Finał Konkursu co roku odbywa się w innym mieście, a o jego organizację walczą w konkursie Grupy Lokalne z całej Polski. W tym roku, w dniach 10-12 kwietnia, organizowany będzie po raz pierwszy w Łodzi.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebook’u

11 kwietnia o godzinie 10:00 odbędzie się wielki finał. Zapraszamy na widownię Sądu Apelacyjnego w Łodzi.