Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zaprojektuj logo i pomóż dzieciom z mukowiscydozą!

Jeżeli masz głowę pełną ciekawych pomysłów i chciałbyś pomóc w nagłośnieniu tej rzadkiej choroby, weź udział w konkursie organizowanym przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO i do 4 lutego zaprojektuj logo Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy.

W związku ze zbliżającym się X Ogólnopolskim Tygodniem Mukowiscydozy (OTM), który w tym roku odbędzie się w dniach 28 lutego – 6 marca, Fundacja MATIO ogłasza konkurs na przygotowanie najlepszego znaku graficznego (logo) kampanii. Celem konkursu jest stworzenie oryginalnego logo, które promować będzie Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy oraz towarzyszące mu od 10 lat idee.
 
Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców, a w szczególności do studentów lub absolwentów wyższych uczelni artystycznych, wydziałów architektury i wydziałów sztuk plastycznych. Laureat konkursu zostanie zaproszony na galę inaugurującą X OTM w Warszawie, gdzie zostanie mu wręczona bardzo atrakcyjna nagroda rzeczowa.
 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie:
 
Mukowiscydoza to najczęściej występującą choroba genetyczna, zaburzająca funkcjonowanie całego organizmu. Według najnowszych badań, co 25 osoba jest nosicielem nieprawidłowego genu, a jeden na 2500 noworodków rodzi się z mukowiscydozą. Mukowiscydoza pozostaje wciąż chorobą nieuleczalną, ale obecne metody leczenia i rehabilitacji pozwalają na znaczne wydłużenie życia tych chorych oraz na uczestniczenie w normalnym życiu poza łóżkiem szpitalnym. W Polsce żyje około 1500 osób chorych na tę chorobę.
 
Każdego roku Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO przy wsparciu Roche Polska organizuje Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy (OTM) – kampanię społeczną, której celem jest podkreślanie, że właściwe leczenie wcześnie rozpoznanej mukowiscydozy to szansa na osiągnięcie przez dzieci wieku dorosłego. 28 lutego, pod hasłem ‘Od 10 lat razem w walce z mukowiscydozą’, rozpocznie się X jubileuszowa edycja kampanii. Jej bohaterami są w tym roku rodziny osób żyjących z mukowiscydozą, które udowadniają, że mimo tak poważnej choroby najbliższych, można normalnie żyć i cieszyć się każdym kolejnym, wspólnym dniem.
 
***
 
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę działa od 1996 roku. Jej celem jest przede wszystkim niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym dotkniętym tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom, a także szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na jej temat. Fundacja współpracuje z ośrodkami naukowymi i lekarzami w Polsce i za granicą oraz wieloma organizacjami na całym świecie. Oprócz działań pomocowych i świadomościowych, organizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców, personelu medycznego, konferencje medyczno-naukowe, staże zagraniczne. Wydaje własny Kwartalnik „Mukowiscydoza Matio” adresowany do chorych i środowiska medycznego oraz prowadzi program motywacyjny dla chorych i wypożyczalnię nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. W przeszłości Fundacja realizowała kilka projektów unijnych, w 2004 była pierwszą polską organizacją pozarządową realizującą program UE Leonardo da Vinci. Fundacja wspiera chorych w zakupie leków, sprzętu i odżywek oraz prowadzi bezpłatnie subkonta dla chorych.
Działania te realizowane są dzięki wsparciu Fundacji przez darowizny oraz wpłaty 1% podatku. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Więcej informacji na temat działalności Fundacji na stronie internetowej www.mukowiscydoza.pl