Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zrównoważeni – konkurs na film animowany. Łączna pula nagród 16 tys. złotych!

Zrównoważeni – animacja czasu. Konkurs na film animowany, trwa 22 I – 25 IV.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Tematyka prac konkursowych

  • metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników
  • metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Prace konkursowe

Pracą konkursową może być film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, powstały po 1 stycznia 2017 r. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

  • I NAGRODA – 7 tys. zł
  • II NAGRODA – 5 tys. zł
  • III NAGRODA – 4 tys. zł

Zobacz więcej na: www.ciop.pl/zrownowazeni