Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Radio BIS nagradza nieprzeciętnych

Jeżeli znasz młodych ludzi, którzy w minionym roku kalendarzowym zrobili coś, co sprawiło, że można ich określić mianem wyjątkowych. Jeżeli znasz młodych ludzi posiadających nietypowe zainteresowania, pasje, zdolności i osiągnięcia… zgłoś ich do plebiscytu "Nieprzeciętni"!

Celem akcji jest promocja młodych ludzi, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a w minionym roku kalendarzowym zrobili coś, co sprawiło, że można ich określić mianem wyjątkowych. Kandydatów – młodych ludzi posiadających nietypowe zainteresowania, pasje, zdolności i osiągnięcia, mogą zgłaszać szkoły, kluby, rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia i organizacje studenckie, koledzy oraz sami zainteresowani.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, jury wyłoni 10 finalistów. Ich sylwetki prezentowane będą na stronach internetowych Radia BIS i – oczywiście – na antenie Bardzo Innej Stacji. Laureatem plebiscytu zostanie osoba, na którą słuchacze Radia BIS oddadzą najwięcej głosów. Słuchacze mogą głosować wysyłając SMS, e-mail lub kartę pocztową.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 marca podczas uroczystej gali w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Wielki finał akcji transmitowany będzie na antenie Radia BIS.

Dotychczasowymi laureatami „Nieprzeciętnych” byli m.in.; muzycy, reżyserzy, sportowcy, wolontariusze oraz młodzi ludzie podejmujący różne inicjatywy społeczne.

Regulamin plebiscytu, formularze zgłoszeniowe i więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.polskieradio.pl/bis/nieprzecietni