Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rankingi, czyli jak dobrze wybrać pracodawcę

Co roku możemy się zapoznać z wynikami co najmniej kilkunastu rankingów „najlepszych pracodawców”. Każde z zestawień przygotowywane jest na podstawie odmiennych kryteriów, dlatego warto wiedzieć, czym różnią się one między sobą, a także jakie korzyści ich lektura może przynieść osobom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy.

Firmy, które pragną przyciągnąć oraz zatrzymać u siebie utalentowane osoby, robią wiele, aby ich oferta dotarła do jak najszerszego grona potencjalnych pracowników. Rankingi to jedno z narzędzi służących do komunikowania się danego przedsiębiorstwa ze światem zewnętrznym, a także do budowania marki pracodawcy. Wyróżnienie w postaci znalezienia się w rankingu daje firmie rozpoznawalność na rynku pracy, jest także dowodem na to, że inwestuje ona w dobrostan swoich pracowników, jest świadoma ich potrzeb i aktywnie wychodzi im naprzeciw.

Rankingi a wybór pracodawcy

Znalezienie miejsca pracy, które pozwoli nam na rozwój naszego potencjału w sprzyjającej atmosferze, nie jest zadaniem prostym. Wymaga z jednej strony samoświadomości w zakresie naszych potrzeb oraz możliwości, z drugiej zaś rozumienia kultury organizacyjnej firm, ich sposobu pracy oraz oczekiwań względem pracowników. Z całą pewnością przegląd rankingów może być w tym procesie pomocny. Ważne jednak, aby przyglądając się wynikom zestawień, rozumieć, jakie dane są przedmiotem analizy oraz jak je interpretować w kontekście budowania naszej kariery zawodowej.

Osoby, które stoją na początku swojej drogi zawodowej, często zadają sobie pytanie o zasadność i wiarygodność rankingów.
Czy wybierając swojego pierwszego pracodawcę, warto się nimi kierować? A jeśli tak, to który z nich powinien być dla nas najważniejszy? Sprawdźmy to wspólnie!

Zapraszamy do przeglądu kilku z najważniejszych rankingów, jakie corocznie publikowane są przez niezależnych organizatorów. Zapoznając się z ich specyfiką i wewnętrznymi kryteriami, łatwiej będzie nam się zorientować, czy ich wyniki powinny być przedmiotem naszego zainteresowania podczas poszukiwania wymarzonego pracodawcy.

Friendly Workplace

Znalezienie się w zestawieniu Friendly Workplace to jedno najbardziej prestiżowych i uznanych wyróżnień w obszarze employer branding (EB, z ang. budowanie marki pracodawcy) oraz people & culture. Co to oznacza? W rankingu tym podstawowym kryterium jest umiejętność kreowania przez firmę przyjaznego, otwartego środowiska pracy. Aby zostać wyróżnioną w rankingu Friendly Workplace, dana firma musi inwestować w inicjatywy z zakresu HR oraz wspierać wartości takie jak komunikacja, relacje międzyludzkie w miejscu pracy czy współpraca i rozwój pracowników. To, co ranking weryfikuje, to fakt, czy firmie zależy na szeroko pojętym dobrostanie pracownika. Jest on rozumiany jako osiągnięcie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Organizatorem programu jest MarkaPracodawcy.pl – obecny na polskim rynku od 15 lat, ceniony i opiniotwórczy portal skupiony na emplyer brandingu i obszarze marketingu rekrutacyjnego.

Poznaj dotychczasowych laureatów rankingu Friendly Workplace

Najlepsze Miejsca Pracy Polska

Podobnie jak w przypadku poprzedniego rankingu, kryteria konkursu organizowanego przez Great Place to Work® Institute (globalną firmę badawczą, konsultingową i szkoleniową) koncentrują się wokół kultury miejsca pracy. Tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™ przyznawany jest co roku w ramach konkursu. Co ważne, mogą w nim wziąć udział tylko te firmy, które wcześniej uzyskały certyfikat Great Place to Work® (by zaś go otrzymać, należy spełnić określone przez organizatora kryteria).

Jak wygląda całościowa ocena firm startujących w konkursie? Zależy ona zarówno od wyniku ankiety Trust Index™, jak i wyniku badania CultureAudit™, autorskich rozwiązań firmy Great Place to Work®, które wyróżnia rygorystyczny model oceny doświadczenia pracowników w miejscu pracy. Tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™ przyznawany jest w trzech kategoriach: firmy małe (zatrudniające do 50 pracowników), firmy średnie (z zatrudnieniem poniżej 500 osób) i firmy duże (powyżej 500 osób).

Wyniki tegorocznego rankingu zostaną ogłoszone 26 maja. Śledź stronę: https://www.greatplacetowork.pl./

Top Employers

Globalna organizacja Top Employers Institute stawia sobie za cel wyróżnianie tych pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o pracowników, stawiając ich well-being (ang. dobrobyt, dobrostan) w centrum swojej strategii biznesowej. To jedyne zestawienie firm w naszym przeglądzie, które ma charakter globalny i nie jest rankingiem per se.

Jako światowy autorytet w zakresie badania warunków pracy Top Employers Institute prowadzi system certyfikacji firm pod kątem stosowania przez nie dobrych praktyk w zakresie polityki personalnej. Aby przejść proces certyfikacji, dana organizacja musi dokonać zgłoszenia oraz oceny swoich praktyk HR, wypełniając szczegółowy kwestionariusz. Obejmuje on szereg obszarów, w tym strategię personalną, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, ofertę szkoleń, pozytywną atmosferę pracy, a także różnorodność i integrację. Odpowiedzi są sprawdzane i oceniane, a wyniki porównane z wynikami pozostałych organizacji. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, dana firma zostaje uznana za certyfikowanego Top Employer.

Z uwagi na rygorystyczne kryteria uzyskanie certyfikatu oznacza, że firma rzeczywiście wyróżnia się na danym, krajowym rynku pracy jako pracodawca, który świadomie kształtuje środowisko pracy sprzyjające dobrobytowi pracowników. W 2022 r. Top Employers Institute przyznał zaszczytny tytuł Top Employer już 1857 organizacjom w 123 krajach. W Polsce prawo do posługiwania się tym tytułem uzyskały dotychczas 72 organizacje.

Na świecie jest tylko 11 firm, które uzyskały tytuł Global Top Employer! Sprawdź tę listę!

Poland’s Best Employers 2022 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce

To ranking 300 najlepszych polskich pracodawców sygnowany przez redakcję polskiej edycji międzynarodowego dwutygodnika „Forbes”. Sporządzany jest we współpracy ze Statista – niemiecką firmą specjalizującą się w danych rynkowych i konsumenckich.

Czym zestawienie Poland’s Best Employers różni się od innych rankingów najlepszych pracodawców? Przede wszystkim źródłem danych – ocena pracodawców i informacje dotyczące konkretnego miejsca pracy pochodzą od samych pracowników (w edycji z roku 2022 podstawą badania była lista ok. 1800 pracodawców, którzy na terenie Polski zatrudniają co najmniej 250 pracowników). Ocenili oni swoich pracodawców w anonimowej ankiecie, dzięki czemu zbadana została rzeczywista jakość oferowanych miejsc pracy. Badanie to wyróżnia zatem niezależność wyników, a także szczegółowa analiza danych – lista najlepszych pracodawców dostępna jest również według konkretnych branż (m.in. przemysł samochodowy, budownictwo, farmaceutyka i biotechnologia i inne).

Pełen wykaz firm nagrodzonych w 2022 r. tytułem Poland Best Employers znajdziesz tu: https://www.forbes.pl/rankingi/ranking-najlepsi-pracodawcy-polska-2022-oto-firmy-dla-ktorych-chce-sie-pracowac/6h7ct2l

Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021

To diagnoza stanu rynku przygotowywana przez Antal Market Research, który specjalizuje się w raportach analizujących rynek pracy. Wyniki 9. edycji rankingu pomagają zidentyfikować najlepsze miejsca pracy i cechy idealnego pracodawcy na podstawie opinii kandydatów, pracowników i ekspertów HR.

Badanie przeprowadzone zostało w 2. połowie 2021 r. Składało się z trzech modułów: ankiety wśród przedstawicieli działów HR, opinii pracowników oraz pozyskania odpowiedzi od aktywnych na rynku specjalistów i menedżerów niezatrudnionych w firmie. Wzięło w nim udział 1864 specjalistów i 855 menedżerów z całego kraju. Wyłonili oni 69 laureatów w 10 branżach, takich jaki: e-commerce, produkcja, instytucje finansowe, marketing, PR, reklama, farmacja, sprzęt medyczny, zdrowie, energetyka paliwa, wydobycie, IT i telekomunikacja, TSL, nieruchomości i branża budowlana, centra usług wspólnych i outsourcing (SSC/BPO).

Z wynikami raportu zapoznasz się tu: https://najbardziejpozadanipracodawcy.pl/

Pracodawca Roku®

Stowarzyszenia AIESEC, czyli jednej z największych międzynarodowych organizacji studenckich, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Badanie Pracodawca Roku® jest niezależnym badaniem ankietowym przeprowadzanym przez polski oddział tego stowarzyszenia od prawie 30 lat.

Tym, co wyróżnia to zestawienie, jest unikalna perspektywa studentów – jego celem jest poznanie opinii i oczekiwań tej grupy wobec pracy zawodowej. Na podstawie jakich danych konstruowany jest ranking Pracodawca Roku®? Studenci, wypełniając ankietę, wyróżniają firmę, która w ich ocenie jest najlepszym pracodawcą na polskim rynku. Odpowiadają również na pytania dotyczące ich oczekiwań, preferencji, a także obaw wobec przyszłej pracy. Przekrojowy charakter badania (ankietowanych jest średnio 2000 studentów w 12 miastach i studiujących łącznie na 14 uczelniach) sprawia, że otrzymujemy jasny pogląd studentów na różne aspekty kariery zawodowej. Na tej liście pojawiają się m.in. najbardziej pożądane branże, najważniejsze czynniki wyboru pracodawcy czy oczekiwania finansowe w pierwszej pracy.

Ostatni dostępny raport dotyczy 2020 r., premiera najnowszych wyników już wkrótce! https://aiesec.pl/pracodawcaroku/

Wybierz mądrze

Analiza rankingów pracodawców pozwala na uzyskanie szerszej perspektywy w zakresie możliwości, jakie współcześnie daje rynek pracy. Jednakże szukając swojego pierwszego pracodawcy, warto zacząć od… siebie i zadania sobie pytania o to, co jest dla nas ważne w pracy zawodowej. Chcemy związać się z małą firmą czy raczej z globalną korporacją? Zależy nam na dynamicznym środowisku pracy? Marzymy, by samodzielnie realizować duże projekty?

By pierwsze kroki na rynku pracy nie wiązały się z niepotrzebnym rozczarowaniem, warto sobie uświadomić, że zatrudnienie to transakcja wiązana: liczą się nie tylko nasze preferencje i oczekiwania względem pracodawców, ale również to, co możemy zaoferować firmie. To zarówno twarda wiedza wyniesiona ze studiów i praktyk czy staży, jak również kompetencje miękkie (np. odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność). Uczciwa ocena naszych umiejętności połączona z wynikami rankingów pozwoli ustawić nasze oczekiwania na realistycznym poziomie, a także dokonać świadomego wyboru takiego pracodawcy, którego oferta jest dla nas najbardziej odpowiednia na danym etapie rozwoju kariery zawodowej.