Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Raport specjalny: Poznaj najlepszych pracodawców

Renomowane organizacje co roku przygotowują rankingi najlepszych pracodawców w Polsce. Stanowią one źródło cennej wiedzy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy to potwierdzenie, że dana firma spełnia wysokie standardy i warto rozważyć ją jako potencjalnego pracodawcę. Z kolei dla zwycięskich organizacji to jasny sygnał, że realizowana przez nie polityka jest doceniana przez kandydatów na rynku pracy.

 

Rankingi i plebiscyty takie jak: Pracodawca Roku® AIESEC, Top Employer 2019, Great Place to Work® czy Pracodawca dla Inżyniera pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących trendów panujących na rynku pracy oraz preferencji pracowników. To źródło wiedzy szczególnie cenne dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, gdyż pozwala im zorientować się, jakie elementy kultury organizacyjnej są ważne i doceniane przez osoby o zbliżonym profilu kandydata. Co zatem tak naprawdę liczy się dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych u pracodawcy i co sprawia, że pragną oni u niego pracować?

 

 

Wartości pokolenia Y

Eksperci rynku pracy są zgodni co do tego, że wyniki rankingów i plebiscytów odzwierciedlają preferencje i cechy charakterystyczne przypisywane pokoleniu milenialsów, czyli osobom urodzonym w latach 80. i 90. XX wieku. – W ostatnich latach możemy zauważyć, iż młodzi ludzie coraz częściej poszukują u przyszłych pracodawców czegoś więcej niż tylko dobrze zaprojektowanego i nowoczesnego biura. Można wysnuć tezę, że dla osób młodych istotne są misja i wizja danej organizacji, ponieważ chcą rozumieć i widzieć sens swojej pracy. Milenialsi bardzo dobrze odbierają także pracodawców, którzy angażują się społecznie i w praktyce realizują założenia zrównoważonego rozwoju – komentuje Sonia Zakrzewska, Manager Działu Rozwoju Talentów i Wizerunku Pracodawcy BIGRAM S.A. Wiąże się to ściśle z oczekiwaniem, że pracodawca będzie dbać o równowagę między życiem prywatnym i zawodowym swoich pracowników. – Młodzi kandydaci bardzo często angażują się w szereg dodatkowych zajęć i inicjatyw. Możliwość pogodzenia ich z pracą jest dla nich kluczowa, dlatego firmy realizujące założenia idei work-life balance zyskują przewagę nad innymi. Trend ten potwierdza także fakt, że wśród oczekiwań kandydatów najczęściej wymieniane są zadaniowy charakter pracy oraz możliwość pracy z domu (tzw. home office) – mówi Karolina Drewniak, ekspert rynku pracy w ManpowerGroup, firmie zajmującej się doradztwem personalnym.

 

Marka i renoma pracodawcy

Jak zauważa Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska, na podstawie publikowanych w Polsce rankingów widać wyraźnie, że obecnie marka pracodawcy łączy się ściśle z marką firmy. – Powszechnie rozpoznawalnym firmom, postrzeganym przez pryzmat dobrej reputacji ich produktów lub usług, łatwiej jest dotrzeć do kandydatów ze swoją ofertą. Potencjalni pracownicy w takich przypadkach dużo łaskawszym okiem patrzą też na propozycje zatrudnienia – mówi. Także Karolina Drewniak z ManpowerGroup uważa, że priorytetem organizacji chcących przyciągnąć do siebie największe talenty powinna być praca nad dobrym PR-em firmy oraz wysoką kulturą pracy. – Renoma firmy i opinie krążące na rynku na jej temat są bardzo ważnym czynnikiem, który młodzi ludzie biorą pod uwagę podczas poszukiwania pracy – mówi Katarzyna Dąderewicz, Dyrektor Regionu Północ w LeasingTeam, firmie zajmującej się doradztwem personalnym. Zauważa również, że wśród czynników wpływających na wybór pracodawcy przez absolwentów i studentów rośnie znaczenie możliwości rozwoju kariery przy zachowaniu work-life balance. – Owszem, grupa ta przywiązuje dużą wagę do rozpoznawalności i aktywności organizacji na rynku, jej elastyczności względem trendów rynkowych panujących w branży czy oczekiwań pracowników. Jednak coraz większe znaczenie ma ścieżka rozwoju kariery w danej organizacji, przy jednoczesnym szacunku pracodawcy do czasu wolnego pracownika i jego życia prywatnego (tzw. work-life balance) – dodaje.

 

Najbardziej pożądane branże

Analizując wspomniane rankingi, można zauważyć także, że wśród najatrakcyjniejszych pracodawców niezmiennie wiodą prym firmy technologiczne, głównie z branży IT. – Wynika to przede wszystkim z postrzegania tych organizacji jako pracodawców oferujących bardzo wysoki poziom wynagrodzeń. Musimy jednak pamiętać, że wysokie pensje w tych firmach są oferowane wyłącznie za bardzo specjalistyczny, często niezwykle wąski zakres umiejętności. Dodatkowym atutem tych miejsc jest kultura organizacyjna, która – choć firmy te działają jak korporacje – czerpie inspiracje z doświadczeń start-upów. Tacy pracodawcy tworzą np. wewnątrz firmy zespoły, które w całości pracują na zasadach znanych ze start-upów, szerzej wykorzystują elastyczne formy zatrudnienia, proponują pracę zdalną – zauważa Mateusz Żydek z Randstad Polska. Mocną reprezentację w rankingach i plebiscytach mają także firmy z sektora finansowego. W opinii Katarzyny Dąderewicz z LeasingTeam potwierdza to globalny trend wzrostu zainteresowania młodych zatrudnieniem w szeroko rozumianej branży konsultingowej oraz audytowej i bankowej. – Ogromny potencjał rozwoju dla młodych ludzi posiada w tej dziedzinie również sektor badań i rozwoju oraz rozwiązań technologicznych. W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w działach administracji, logistyki czy obsługi klienta – dodaje. Wśród popularnych wśród studentów miejsc zatrudnienia pozostaje również branża FMCG i retail.

 

W młodości siła

Sylwia Kuczamer-Kłopotowska z Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę,1 że biegłość w posługiwaniu się cyfrową technologią jest jedną z cech, która łączy wszystkich przedstawicieli pokolenia Y, inaczej nazywanego pokoleniem milenialsów. Poziom wykorzystania mediów elektronicznych w życiu codziennym stał się dla tej generacji swoistym wyznacznikiem przynależności, wręcz stylem życia, i ma istotny wpływ na wiele jego aspektów, w tym między innymi na relacje międzyludzkie, wyznawany system wartości, aktywność zawodową, zainteresowania, a także zachowania konsumenckie tej generacji. Eksperci rynku pracy są zgodni co do tego, że mocną stroną studentów jako pracowników jest właśnie otwartość i znajomość nowości technologicznych, które mogą wspomóc pracodawcę we wprowadzaniu innowacji. Te zaś jak wiadomo są dziś kluczowym czynnikiem w procesie zyskiwania przez daną firmę przewagi konkurencyjnej na rynku. – Jest to zdecydowanie najcenniejszy kapitał, z którym młodzi ludzie przychodzą do danej organizacji. Wiąże się to także z możliwością międzypokoleniowej wymiany wiedzy i doświadczeń – studenci czy absolwenci pomagają starszym pracownikom poznać tajniki nowych technologii, a ci pokazują im, jak wykorzystywać je w praktyce i przekuć na zwiększenie efektywności działań firmy – zauważa Mateusz Żydek z Randstad Polska.

 

Korzyści z rankingów i plebiscytów

Wyniki opublikowanych rankingów i plebiscytów najlepszych pracodawców jasno wskazują na występujące w danym czasie tendencje rynkowe i branżowe, które studenci i absolwenci powinni wziąć pod uwagę, planując swoją karierę. – Analizując dostępne i aktualne dane, milenialsi mają możliwość bardziej świadomego i efektywnego kierowania swoją ścieżką rozwoju naukowego jak i zawodowego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu pracodawców. Dlatego warto zapoznawać się na bieżąco z danymi oraz śledzić zachodzące zmiany – radzi Katarzyna Dąderewicz z LeasingTeam. – Same rankingi pracodawców są na pewno dla młodej osoby sygnałem, w których firmach najlepiej szukać pracy, gdzie warunki pracy są na tyle atrakcyjne, że warto ją rozważyć. To doskonałe uzupełnienie tzw. researchu, który kandydat powinien zrobić przed wysyłką swojego CV w odpowiedzi na ofertę, a z całą pewnością przed spotkaniem rekrutacyjnym – dodaje Mateusz Żydek z Randstad Polska.

Warto także zauważyć, że dzięki rankingom i plebiscytom takim jak Pracodawca Roku® AIESEC, Top Employer 2019, Great Place to Work® czy Pracodawca dla Inżyniera studenci i absolwenci mogą wpływać na to, co pracodawcy będą mieli im do zaoferowania w przyszłości. – Obok atrakcyjnych zarobków, dla młodych ludzi w dzisiejszych czasach ważny jest pozytywny wizerunek firmy, działania przez nią podejmowane, ale też możliwości rozwoju, dobra atmosfera w pracy czy jakość świadczonych usług. Najmłodsze pokolenie wkraczające na rynek pracy chce się identyfikować ze swoim pracodawcą; oczekuje, że wykonywane zadania będą spójne z wartościami, które wyznaje prywatnie i poprzez swoją pracę będzie miało wkład w zmianę świata na lepsze – podsumowuje oczekiwania milenialsów względem pracodawców Katarzyna Dąderewicz z LeasingTeam.

 

Autor: Beata Pałac

 

1 Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Uniwersytet Gdański, Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, [w:] HANDEL WEWNĘTRZNY 2016; 3(362): 216-227