Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ReAnimacje – Dni Kultury Studenckiej w Gliwicach

ReAnimacje to cykliczna impreza organizowana przez AEGEE-Gliwice. Głównym celem projektu jest aktywizacja czasu wolnego studentów Politechniki Śląskiej, poprzez włączenie ich do czynnego udziału w życiu kulturalnym społeczności studenckiej. Osiągamy to poprzez liczne warsztaty, szkolenia, wystawy, itp.

AEGEE-Europe organizacja międzynarodowa działająca od 1985 roku założona weFrancji, a obecnie skupiającą studentów z całej europy. Głównym celem jest szerzenie tolerancji, wolności słowa, demokracji, pokoju, a także promowanie wymiany kulturowej, wyższej edukacji oraz aktywnego obywatelstwa w Europie. AEGEE-Gliwice to jeden z oddziałów AEGEE-Europe, organizacją studencką działającą już od 17 lat przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ma za sobą realizacje wielu projektów: -cyklicznych (lokalnych): TOST(targi organizacji studenckich), InterInfo, reAnimacje, EDL(European Day of Languages), LTC (Local Training Curse) -oraz prowadzonych na skale europejska: SU(Summer University), EBM (European Boards’ Meeting),Network Meeting , itp.

Projekt odbędzie się w dniach 20-23.04.2009, na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach (sale wykładowe i gimnastyczne, hole wydziałów, itp.) oraz w okolicznych obiektach.

Więcej na www.aegee-gliwice.org