Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów

Książka powstała jako odpowiedź na liczne wątpliwości i kłopoty, z którymi borykają się studenci po wyborze seminariów i przystąpieniu do tworzenia prac dyplomowych.

Dotyczy zagadnień, które sprawiają seminarzystom najwięcej trudności w kolejnych fazach przygotowywania pracy:

– wyboru tematyki najbliższej osobistym zainteresowaniom
i potrzebom;
– studiowania literatury przedmiotowej;
– gromadzenia i przetwarzania niezbędnych materiałów źródłowych;
– formułowania problemu naukowego;
– uświadamiania celów badań;
– stawiania hipotez badawczych;
– tworzenia planu pracy;
– posługiwania się stylem naukowym;
– merytorycznego przygotowania poszczególnych części pracy według wymogów pisarstwa naukowego;
– edytorskiego opracowania wydruku komputerowego.

Podręcznik zawiera szczegółowe wskazówki metodyczne dla autorów prac licencjackich
i magisterskich. Może być przydatny studentom różnych kierunków studiów, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom studiów doktoranckich. W poszczególnych rozdziałach Czytelnicy odnajdą, poza ujęciami teoretycznymi, także wiele praktycznych zaleceń na temat sposobów redagowania prac wraz z konkretnymi przykładami rozwiązań różnorodnych problemów.

 

Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów
Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo

 

Więcej o książce: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=972