Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Referencje w CV

Otrzymaliśmy referencje po zakończonym stażu wakacyjnym. Warto zastanowić w jaki sposób możemy umieścić je w naszych dokumentach aplikacyjnych.

Czy wklejać referencje do dokumentów aplikacyjnych?

Przede wszystkim w CV nie umieszczać całych referencji, wklejonych np. pod CV czy też Listem Motywacyjnym. Najlepiej w jednym akapicie wpisać, że są one dostępne na życzenie, ewentualnie, że referencji może udzielić telefonicznie dana osoba (podajemy jej imię, nazwisko i stanowisko, które pełni) z danej firmy. Podając numery osób, z którymi może się skontaktować nowy pracodawca, musimy pamiętać o uzyskaniu od nich zgody. Należy też zadbać, aby ta osoba miała kopię referencji, które wystawiła, bo przecież nie sposób wszystkiego zapamiętać.

Czy wysyłać razem z CV?

Częstą praktyką jest przesyłanie razem z CV pisemnych referencji od poprzednich pracodawców, w osobnych plikach. I musimy pamiętać jeszcze o tym, iż referencje wysyłamy tylko wtedy, kiedy w ogłoszeniu o pracę jest taka prośba lub kiedy zostaniemy o to poproszeni drogą mailową lub telefoniczną przez osobę prowadzącą rekrutację. Natomiast zawsze musimy mieć ze sobą referencje, kiedy idziemy na rozmowę rekrutacyjną. Powinniśmy mieć oryginały oraz kopie, które będziemy mogli zostawić osobie, z którą będzie rozmowa rekrutacyjna.