Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rekrutacja na studia wyższe 2007

W wyborze kierunków studiów i uczelni w 2007 roku może pomóc Wam baza danych przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Wydawnictwo „Perspektywy”.

Baza zawiera informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych na 50 najpopularniejszych kierunkach studiów uczelni publicznych w całym kraju. Wersja internetowa dostępna jest na stronie: www.cke.perspektywy.pl.

 
Źródło informacji: www.cke.edu.pl