Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rekrutacja w finansach

Każdy z nas, biorąc udział w rozmowach kwalifikacyjnych, spotka się z tymi samymi pytaniami dotyczącymi m.in. naszych oczekiwań finansowych czy planów zawodowych na kolejne pięć lat. Warto dowiedzieć się, jaki cel mają rekruterzy, zadając te pytania, i w jaki sposób możemy się przygotować do udzielenia na nie rzetelnej odpowiedzi.

Rozmowa kwalifikacyjna, także w finansach i bankowości, to podstawowa metoda rekrutacji pozwalająca na ocenę przydatności kwalifikacji pracownika w kontekście danej firmy. – Pracodawca, który poszukuje pracownika, z kilkudziesięciu kandydatów musi wybrać tego jedynego, z którym ma zamiar związać się na dłużej. Chce mieć pewność, że to będzie możliwie najlepszy wybór. Mają w tym pomóc konkretne pytania zadane przez rekrutera. Odpowiedzi, jakich kandydat udzieli, zadecydują o tym, czy zobaczy on idealnego kandydata na proponowane stanowisko, czy może osobę, która zupełnie nie odnajdzie się w realiach firmy – wyjaśnia Anna Kulawiak, starsza konsultantka Antal. To, jakiego kandydata zobaczy w nas rekruter, zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego warto zapoznać się z podstawowym zestawem pytań, jakie padają na rozmowie kwalifikującej i dowiedzieć, jaki mają one cel.

Motywacja przede wszystkim

Jak zauważa Magdalena Furs, Manager Rekrutacji Krajowych Adecco Poland, podstawowym celem rozmowy kwalifikacyjnej jest chęć poznania kandydata oraz znalezienie właściwego pracownika, który będzie miał między innymi takie cechy jak: motywacja do znalezienia pracy, umiejętności komunikacyjne czy też np. zdolność do pracy w grupie. – W trakcie rozmowy z kandydatem rekruterowi zależy przede wszystkim na ocenie jego motywacji. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi potencjalny pracownik, jest właśnie motywacja do znalezienia pracy i tzw. pierwsze wrażenie, jakie kandydat wywrze w trakcie rozmowy – mówi. Dlatego niezwykle istotne jest, by za każdym razem przygotować się do spotkania z rekruterem. – Warto przeanalizować, jakie mocne strony, kwalifikacje czy umiejętności mogą okazać się kluczowe z perspektywy stanowiska, na które aplikujemy. Zastanówmy się, dlaczego chcielibyśmy związać się z daną organizacją i co nasze umiejętności mogą wnieść – radzi Monika Golly, Randstad Finance Consultant.

Pracodawca poprosi o zaświadczenie o niekaralności?

W lutym tego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Przewiduje on, że pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego, będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy, „podania informacji w zakresie ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa”.
W przypadku osoby już zatrudnionej nieudzielenie na żądanie pracodawcy informacji lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem, może stanowić przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania innej umowy bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy.
Projektowane przepisy przewidują możliwość żądania oświadczenia o niekaralności lub informacji z KRK (Krajowy Rejestr Karny) od osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych m.in. w NBP, UKNF, BFG, UFG i Biurze Rzecznika Finansowego.

Każde pytanie rekrutacyjne, oprócz zdobycia informacji o kandydacie, służy także m.in. sprawdzeniu sposobu, w jaki radzimy sobie ze stresem i jak reagujemy i komunikujemy się z otoczeniem. Ubiegając się o wymarzoną pracę w bankowości i finansach, warto podejść do tej kwestii profesjonalnie i nie dać się zaskoczyć pytaniom, jakie na pewno na takiej rozmowie padną.

Autor: Beata Pałac