Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rektor PW honorowym doktorem Politechniki Lwowskiej

Jednomyślną decyzją senatu Politechniki Lwowskiej doktorem honorowym tej uczelni został prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa naszemu rektorowi odbędzie się 22 lutego o godz. 12.30 we Lwowie, podczas uroczystego posiedzenia senatu Politechniki Lwowskiej.

 

Prof. Tadeusz Więckowski jest profesorem zwyczajnym, specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Laureat (wraz z zespołem) dwóch nagród Prezesa Rady Ministrów – za całokształt prac związanych z badaniami naukowymi i za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim oraz laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Prof. Tadeusz Więckowski w 1976 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i rozpoczął pracę zawodową w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. W tym samym czasie pod kierownictwem prof. Daniela Bema podjął studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Rozprawę doktorską obronił w 1980 roku i został zatrudniony w Politechnice Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1993 roku. W 2002 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał tytuł profesora. W latach 2002-2008 był prorektorem Politechniki Wrocławskiej ds. współpracy naukowej i współpracy z gospodarką, od roku 2008 pełni funkcję i godność rektora uczelni.

 

Profesor Więckowski posiada w swoim dorobku 6 zgłoszeń patentowych oraz ponad 175 publikacji naukowych. Odrębną, niezwykle obszerną grupę – ponad 600  – stanowią opracowania na rzecz gospodarki.

 

Wraz z zespołem zainicjował, utworzył i wypromował pierwszy w Polsce kierunek „Teleinformatyka” oraz doprowadził do powstania unikatowego w skali światowej Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, które uzyskało nostryfikację Unii Europejskiej. Do sukcesów profesora Więckowskiego należy zbudowanie najlepszego w Polsce klastra „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych”, który działa na Politechnice Wrocławskiej i do którego należy obecnie ponad 60 firm. 

 

Tadeusz Więckowski pochodzi z Lwówka Śląskiego. Ma 59 lat. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.