Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Respektuj prawa człowieka!

10 października i 7 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 odbędą się jednodniowe zajęcia pod hasłem „Lider Integracji Międzykulturowej”. Organizatorem bezpłatnych szkoleń jest Regionalne Centrum Integracji Społecznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Szkolenie adresowane jest do studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, instytucji kultury, dziennikarzy, a także wszystkich osób zainteresowanych konfrontacją ze stereotypami i uprzedzeniami wobec „innych” oraz respektowaniem praw człowieka. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w wielokulturowej Europie i Polsce oraz wyposażenie ich w umiejętności pomocne w tworzeniu nowych projektów związanych z tematem wielokulturowości. Wszyscy zainteresowani szkoleniem mogą nadsyłać zgłoszenia swego udziału na adres e-mail: rcis@wbp.krakow.pl lub wyrazić taką chęć telefonicznie pod numerem: 0 12 /632 20 98 w. 238. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 października 2007 roku.
W związku z październikowym i listopadowym szkoleniem organizatorzy przypominają, że do końca grudnia 2007 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie działa Punkt Porad Prawnych dla przedstawicieli mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Interesują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>