Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rosną pensje

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2006 roku wyniosło 2.662,51 zł wobec 2.464,66 zł w trzecim kwartale 2006 roku.

W tym roku zanotowano wzrost wynagrodzeń od 5 do 15 proc. Jak wynika z raportu „Stan HRM w Polsce 2007” (opracowanego we współpracy z Katedrą Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH, a także na podstawie opinii wybitnych naukowców i specjalistów z dziedziny HRM) należy się spodziewać dalszego wzrostu w 2007 roku i będzie to dotyczyć płac zasadniczych – głównie stanowisk podstawowych i specjalistycznych i jest to związane z wyjazdem tych grup do pracy za granicę. Specjaliści od rynku pracy podkreślają, iż 60 proc. problemów rekrutacyjnych dotyczy specjalistów, a tylko 30 proc. robotników. Na podwyżki mogą liczyć także najmniej zarabiający.
źródło:

Wirtualnemedia.pl