Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rośniemy w siłę!

Umowy o współpracy ze 122 polskimi uczelniami, 680 wykładów, w których uczestniczyło ponad 31 000 studentów, 146 Stref NZB dla 24 tys. odwiedzających, 10 szkoleń dla około 400 pracowników naukowych, 10 dużych partnerów instytucjonalnych – program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w ciągu ostatnich trzech lat stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.

Głównym założeniem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest rozwój współpracy biznesu ze
szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz studenci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. Program został wykreowany przez Związek Banków Polskich przy intensywnym wsparciu Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Celami programu są:

•     budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości,
•     stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
•     udział w realizacji celów polskiego rządu – łączenie nauki z biznesem,
•     pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą,
•     wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach.

– Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem, główny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest
gwarantem dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapoznanej z praktyką gospodarczą kadry. Nie
zapominamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich wiedza merytoryczna stanowi o jakości uczelni – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. – Naszym
silnym wsparciem są partnerzy programu, których know-how pozwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski – dodaje.

Formuła programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oparta jest na realizacji wykładów w czterech
obszarach tematycznych:

•     Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu.
•     Narzędzia e-gospodarki.
•     Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.
•     Nowy wymiar bankowości spółdzielczej.
Równocześnie realizowane są tzw.

Strefy NZB – punkty informacyjne o działalności partnerów programu, konferencje naukowe pod patronatem programu NZB, szkolenia pracowników akademickich oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów.

NZB Milestones

Ostatnie kilkanaście miesięcy to:

•     Dołączenie do programu nowych partnerów (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja GPW, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Izba Zarządzających
Funduszami i Aktywami, Spół-dzielcza Grupa Bankowa S.A.).

•     Uruchomienie nowych modułów tematycznych:

1. Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja GPW, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polska Izba Ubezpieczeń, Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami, Związek Banków Polskich).

2. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej – banki spółdzielcze, banki społecznie odpowiedzialne (Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.).

•     Podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół
Polskich oraz Parlamentem Studentów RP.

•     Zorganizowanie – w ramach 20-lecia PSRP – Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Akademickich 2015 inicjującej prace nad strategią współpracy z mediami akademickimi.

•     Realizacja – wspólnie z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych – ogólnopolskiego badania dotyczącego przygotowania zawodowego studentów (w tym problematyki współpracy praktyków biznesu z uczelniami).

•     Realizacja trzech szkoleń dla pracowników akademickich. Udział w nich wzięło 200 osób.


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oczami Partnerów


BIK miało istotny wpływ na powstanie i rozwój programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Staramy się, aby wiedza, którą dostarczamy studentom, była dla nich jak najbardziej użyteczna – nie tylko z punktu widzenia przyszłych pracowników sektora bankowego, ale przede wszystkim konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych, jak również młodych przedsiębiorców rozpoczynających aktywność w biznesie. Dzięki
programowi NZB promujemy budowanie wiarygodności finansowej oraz prowadzenie bezpiecznego biznesu. Z wiedzą dotarliśmy już do kilkudziesięciu tysięcy studentów, co daje nam poczucie silnego angażowania się w budowanie świadomego i wyedukowanego społeczeństwa.

Małgorzata Bielińska
Dyrektor dS. edukacji
Biura Informacji Kredytowej

Jednym z kluczowych zadań ZUS jest prowadzenie edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych, a najlepszym sposobem dotarcia do naszych przyszłych klientów jest właśnie angażowanie Zakładu w różne inicjatywy oświatowe. Dzięki programowi Nowoczesne Zarządzanie Biznesem możemy być obecni na uczelniach i w ramach wykładów przekazywać studentom informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczeń emerytalnych. Dlatego nasz udział w programie traktujemy jako element budujący społeczną świadomość w zakresie oszczędzania na cele emerytalne.
 

Paweł Jaroszek
Członek zarządu
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Naszą aktywność w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem traktujemy jako jedno z działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, realizowanych przez banki spółdzielcze. Edukacja wpisana jest w naszą działalność, a dzięki modułowi „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej. Banki spółdzielcze – banki społecznie odpowiedzialne”, realizowanemu w ramach programu, dążymy do zwiększenia wiedzy studentów na temat roli banków spółdzielczych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Zależy nam na promocji misji banków spółdzielczych oraz umacnianiu ich wizerunku na rynku usług bankowych jako solidnych instytucji z długoletnią tradycją i kompleksową ofertą, które wyróżnia lokalny charakter działania, polski kapitał i odpowiedzialność za rozwój lokalnej Polski.

Ryszard Lorek
Prezes zarządu
SGB-BANKU