Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Równowaga dla Igreków

Zorganizowane przez BIGRAM ogólnopolskie badanie Motywacje Młodych 2015 podsumowuje nastroje panujące wśród młodych igreków w związku z ich motywacją i gotowością do realizowania się w sferze zawodowej.

Work life balance, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, pojawia się na pierwszym miejscu jako najsilniejszy motywator dla młodych igreków. I choć potrzeby finansowe pozostają naczelnym powodem do podejmowania pracy, nie są one znaczącym motywatorem już na etapie wykonywania pracy. Młodzi chcą się usamodzielniać, mieć środki na realizację swoich pasji i zainteresowań. Chcą się uczyć, poznawać nowych ludzi, działać, podejmować wyzwania. Co szósty student poważnie rozważa własną działalność gospodarczą. Taki obraz młodego pracownika wyłania się po przeprowadzeniu ogólnopolskiej ankiety Motywacje Młodych 2015.

Badanie realizowane przez BIGRAM, pod patronatem ogólnopolskich inicjatyw Global Management Challenge oraz Enactus zawiera odpowiedzi studentów z ponad 50 uczelni z całej Polski. Respondenci, głównie studenci studiów dziennych, reprezentowali w połowi uczelnie ekonomiczne (co piąty studia inżynieryjne, co szósty humanistyczne). Raport został uzupełniony analizami eksperckimi oraz wypowiedziami i praktykami pracodawców.

Wyobrażając sobie pracę studenci czują, że najbardziej motywowałoby ich poczucie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Drugie miejsce zajmuje dofinansowanie studiów podyplomowych i certyfikacji typu CFA, ACCA (80% wskazań) przez pracodawcę. Młodzi chcą otrzymywać informacje zwrotne, współpracować z mentorami, uczyć się od innych. Ponad połowa studentów czuje się zmotywowana, jeśli ma możliwość prezentacji swojej pracy i pomysłów przed zarządem firmy.

Praca w nadgodzinach nie jest już synonimem sukcesu. Studenci skłaniają się ku rozwiązaniom, które pozwolą im na pracę projektową, w których będą mogli wykazać się wiedzą ekspercką, a potem ruszyć dalej do kolejnych interesujących projektów. Stąd mobilność czy elastyczność w czasie pracy zaczyna zajmować coraz wyższą pozycję na liście oczekiwań młodych wobec pracodawców.

Igreki to generacja pracowników, która oczekuje elastyczności w miejscu pracy, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwości realizacji zadań również zagranicą. Gotowość do podjęcia pracy zagranicą decyduje połowa ankietowanych. Więcej o wynikach badania w raporcie dostępnym na www.motywacjemlodych.pl