Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rozpocznij studia na wyższej uczelni w listopadzie!

W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwa rekrutacja na studia, które ruszą w listopadzie.

Do 7 listopada Polish Open University prowadzi nabór na studia I stopnia (licencjackie) oraz na studia podyplomowe. Ponadto w POU studia można rozpocząć
w lutym, w kwietniu oraz we wrześniu. Jeśli więc zdecydowałeś się na studiowanie dopiero teraz, nic nie tracisz bo nie musisz czekać do następnego roku.

Rozpoczęcie studiów w cztery razy w roku możliwe jest w POU dzięki modułowemu systemowi kształcenia, który funkcjonuje na uczelni. System ten daje również dużą elastyczność w dopasowywaniu programów studiów i pozwala przerobić pełną partię materiału z danego modułu (przedmiotu) w ciągu dwóch miesięcy. Student ma swobodę
w wyborze liczby jednocześnie studiowanych modułów i do pewnego stopnia ich kolejności. Dzięki temu może dopasować tok studiów do własnych możliwości i potrzeb.

Zdaniem Ewy Wolnickiej, Dyrektor Koordynator Dziekanatów uczelni – modułowy system kształcenia realizowany w POU pozwala lepiej zarządzać własną karierą, co dla kandydatów ma nie małe znaczenie przy wyborze uczelni. Z mojego doświadczenia wynika, że zalety takiej formy studiowania doceniają szczególnie osoby bardzo aktywne zawodowo.

W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University można również studiować na studiach II stopnia (magisterskich), MBA oraz Executive MBA, które rozpoczynają się dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie www.pou.pl

 

* * *
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów z podwójnym dyplomem – polskim Polish Open University i brytyjskim Oxford Brookes University – uczelni partnerskiej. POU jest również pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska” za unikalny system nauki przez Internet. POU, to uczelnia znana m.in. ze swej metodologii nauczania active learning, zbliżonej do tej, która jest stosowana w Harvardzie. Oznacza to, że podczas warsztatów w rozwiązywaniu
problemów biznesowych korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki
i doświadczenia studentów. Nie ma wykładów, na których bezrefleksyjnie notuje się to, co powie wykładowca. Uczelnia posiada trzy oddziały: w Warszawie, Krakowie i Legnicy.
W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), MBA, Executive MBA oraz na studiach podyplomowych.