Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rozpocznij studia podyplomowe także w zimie

Śródroczna rekrutacja na studia podyplomowe to jedyna okazja, aby zacząć edukację podyplomową ponad pół roku wcześniej niż inni! W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera wybierać można spośród kierunków: Zarządzanie i marketing projektów internetowych, Multimedia w reklamie, Przywództwo, Sprzedaż i negocjacje oraz Effective Communication and Public Speaking.