Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rozwój dla poliglotów

Znajomość języków obcych, najlepiej potwierdzona certyfikatami, jest wartością, która może pomóc nam wyróżnić się na tle innych kandydatów i ułatwić pokonywanie kolejnych szczebli kariery. Swobodne komunikowanie się w języku angielskim przestaje być atutem, stając się jednym z podstawowych wymogów już w 65% ofert. Ze względu na postępującą globalizację jest to umiejętność, która przydaje się w każdej branży: od finansów, bankowości i BPO/SSC, przez IT i nowe technologie, po logistykę i FMCG/retail.

Trudno obecnie znaleźć ofertę pracy, w której wśród wymagań wobec potencjalnego kandydata nie będzie widniała znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Coraz więcej firm decyduje się także na publikowanie tego typu ogłoszeń w języku angielskim – są to organizacje działające na skalę międzynarodową, w których językiem „urzędowym” jest właśnie język angielski. To w nim odbywa się nie tylko komunikacja z klientami, ale także, ze względu na międzynarodowe zespoły, komunikacja wewnętrzna. Specjaliści HR w ankiecie przeprowadzonej przez fluentbe.com zgodnie twierdzą, że znajomość języka angielskiego jest kompetencją niezbędną, szczególnie na kierowniczych stanowiskach – 81 proc. biorących udział w badaniu wyraziło opinię, że brak tej umiejętności może spowodować zahamowanie rozwoju kariery. Jednocześnie, jak wynika z badań, tylko 33 proc. Polaków zna język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, a jedynie 16 proc. naszych rodaków regularnie doskonali swoje kompetencje w tym zakresie. Podobne wnioski płyną z danych Komisji Europejskiej, według których zaledwie co piąty Polak potrafi mówić po angielsku. Znacznie lepiej kwestia ta wygląda w młodszych grupach wiekowych – według badania CBOS język angielski zna ponad 80 proc. uczniów i studentów.


Inwestycja w języki obce

Jak wynika z badania „SW Research”, przeprowadzonego na zlecenie firmy Babbel, nawet 80 proc. Polaków deklaruje, że zna co najmniej jeden język obcy. Wynik ten może robić wrażenie, jednak 56 proc. ankietowanych, choć twierdzi, że rozumie, co do nich mówi obcokrajowiec, ma duże trudności z udzieleniem odpowiedzi. Można wysnuć wniosek o niskiej efektywności nauki języków obcych w naszym kraju. W znajomość języków obcych warto jednak inwestować – przekonanie o wartości tej kompetencji na rynku pracy nie jest bezzasadne. Wpływ znajomości języków obcych na wynagrodzenie potwierdzają dane Grafton Recruitment, a także raport „Business Services 2019 Salary & Market Trends”. Poddano w nim badaniu zależność między sprawnym posługiwaniem się co najmniej dwoma językami obcymi a wzrostem wynagrodzenia. Jak poddają specjaliści, niedobór pracowników mogących pochwalić się takimi umiejętnościami jest na tyle duży, że firmy w takich sektorach jak centra usług wspólnych, w których praca opiera się przede wszystkim na kontakcie z klientem, zatrudniają kandydatów znających pożądane języki obce (np. absolwentów różnorodnych filologii), a następnie przeszkalają ich do wykonywania obowiązków w konkretnych działach, od obsługi klienta, HR i marketingu, przez finanse i księgowość, po wsparcie IT.


Najbardziej pożądane języki

Język angielski jest kompetencją niezbędną w wielu branżach – bez jego znajomości trudno się obejść w międzynarodowych korporacjach, gdzie większość komunikacji, nie tylko z klientami, ale także ze współpracownikami, odbywa się w języku angielskim. Jest on także nieodłącznym elementem pracy w sektorach związanych z IT, R&D i nowymi technologiami. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, najlepiej potwierdzona stosownym certyfikatem, jest koniecznością, jeśli chcemy rozwijać swoją karierę i marzą nam się stanowiska kierownicze w strukturach międzynarodowych firm. Na jakie inne języki obce jest duże zapotrzebowanie? Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, nawet 75 proc. przedsiębiorców planujących inwestycje w Polsce lub otwarcie w naszym kraju swoich oddziałów poszukuje pracowników znających język niemiecki. Na kolejnych pozycjach wśród pożądanych przez pracodawców języków znajdują się francuski, hiszpański i włoski. Język hiszpański jest po języku angielskim i chińskim trzecim najczęściej używanym językiem na świecie – posługuje się nim półtora miliarda ludzi (mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, większości Ameryki Południowej i Meksyku).

Na polskim rynku pracy przydatna może okazać się także znajomość języków naszych sąsiadów: rosyjskiego, czeskiego, słowackiego. Warto postawić także na języki skandynawskie – szczególnie znajomość duńskiego, jeśli planujemy karierę w takich sektorach jak obsługa klienta, sprzedaż czy IT, ma pozytywnie wpływać na nasze wynagrodzenie.

Warto pamiętać o tym, że najlepiej rozwijanie kompetencji językowych wiązać nie tylko z wizją ciekawszej pracy czy atrakcyjniejszego wynagrodzenia, ale przede wszystkim z naszymi zainteresowaniami. W takim przypadku nauka języka nie będzie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością, możliwością poszerzenia wiedzy na temat kraju, który nas fascynuje i jego kultury. Jeśli kurs naukowy połączymy z prywatnymi zamiłowaniami, nauka będzie efektywniejsza, łatwiejsza i bardziej rozwojowa.

Autorka: Zuzanna Zalewska