Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rusza nowy program badawczy w obszarze onkologii

Rusza nowy program stażowy w obszarze onkologii zainicjowany przez firmę AstraZeneca oraz Institute of Cancer Research w Londynie. Partnerem projektu jest Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii. W ramach procedury konkursowej na początku przyszłego roku wyłoniona zostanie osoba, która otrzyma możliwość odbycia rocznego stażu w prestiżowym Institute of Cancer Research w Londynie.

AstraZeneca to globalna firma biotechnologiczna, inwestująca w R&D i blisko współpracująca zarówno z ośrodkami naukowymi na świecie, ale również z około 250 podmiotami w Polsce. Spółka od lat wspiera środowisko akademickie, oferuje różnorodne programy stażowe, doktoraty wdrożeniowe i zachęca młodych naukowców do rozwoju w swoich strukturach.

Wspieranie młodych naukowców jest jedną nadrzędnych wartości firmy AstraZeneca. Chcemy podążać za nauką, wierzymy, że takie podejście wspomaga potencjał innowacyjny firmy, ale także krajowych jednostek badawczych. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas stażu doświadczenia przyczynią się do wzmacniania działalności naukowej i innowacyjności polskiego środowiska – zaznacza dr inż. Karolina Tkaczuk, Senior Director, Innovation and Academic Alliance w AstraZeneca.

Program stażowy jest projektem unikatowym, który wspiera partnerstwo między podmiotami komercyjnymi i światem akademickim. Ważne jest też to, że takie programy mogą mieć znaczący wpływ na ścieżkę kariery naukowców w nich uczestniczących.

Ten program jest autorską inicjatywą polskiego zespołu AstraZeneca i wierzymy, że umożliwi wymianę kadr oraz doświadczeń między wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ja sam miałem okazję na początku mojej drogi naukowej odbyć taki staż i było to doświadczenie, które ukształtowało moją drogę zawodową. To wtedy zdecydowałem, że chcę robić doktorat w onkologii i specjalizować się w obszarze naprawy DNA. Dzięki tej decyzji od 15 lat pracuję z lekami które mają realny wpływ na życie wielu pacjentów – podkreśla dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

Institute of Cancer Research w Londynie jest jedną z najbardziej wpływowych na świecie organizacji zajmujących się badaniami nad rakiem, z ponad 100-letnią historią. Londyński instytut to światowy lider w identyfikacji genów nowotworowych, odkrywaniu leków przeciwnowotworowych i opracowywaniu precyzyjnej radioterapii.

Wierzymy, że możliwość zdobycia doświadczenia w tak prestiżowej instytucji to ogromna szansa dla polskiego naukowca. Cieszymy się, że AstraZeneca zdecydowała się na partnerstwo z PACTT w realizacji tego programu. Ta inicjatywa jest jednym z kilku kroków wspierających budowanie w Polsce silnych kompetencji w obszarze onkologii precyzyjnej i rozwoju technik molekularnych – mówi dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Już od 9 listopada naukowcy zajmujący się onkologią mogą zapoznać się z warunkami programu umieszczonymi w witrynie internetowej https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl. Nabór zgłoszeń rozpocznie się w grudniu 2022 r. Z kolei w styczniu 2023 r. zakończy się pierwszy etap konkursu. W drugim etapie, w marcu 2023 r., wyłoniony zostanie laureat programu. Rozpocznie on we wrześniu 2023 r. dziesięciomiesięczny staż w londyńskim Institute of Cancer Research. Program stażu będzie odzwierciedlał plany i zainteresowania badawcze laureata.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: www.nagroda-naukowa-az.pactt.pl