Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rusza projekt „Włączamy mobilność”

Projekt, realizowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, ma na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wyjazdach zagranicznych z Programu ERASMUS+.

Jak pokazują dostępne statystyki, dotąd zaledwie niecałe 2% studentów uczestniczących w mobilnościach to osoby o szczególnych potrzebach. Chcemy to zmienić, dlatego projekt zakłada szczegółowe zbadanie barier i potrzeb osób zainteresowanych wyjazdem na stypendium, a wykazujących niepełnosprawności, oraz uzyskanie szeregu informacji od koordynatorów programu ERASMUS+ na uczelniach.

Następnie wypracowany zostanie nowy standard, który poddany będzie konsultacjom ze społecznością akademicką. Organizatorzy zapewnię też jeden testowy wyjazd zagraniczny dokonujący ewaluacji wypracowanych rozwiązań. Sześciu studentów z niepełnosprawnością będzie przeszkolonych do prowadzenia biura wsparcia osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego społeczność akademicka będzie mogła wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, takich jak happeningi informacyjne, wystawa plenerowa oraz festiwal akademicki na Rzecz Niezależnego Życia. Po tych działaniach organizatorzy stworzą nowe miejsce dla osób o szczególnych potrzebach – Ośrodek Niezależnego Życia.

Więcej informacji o projekcie: facebook.com/WlaczamyMobilnosc