Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rusza V edycja Akademii Europejskiej Dariusza Rosatiego

Na początku marca 2011 roku rusza V edycja Akademii Europejskiej organizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego. Tak jak w roku ubiegłym, kurs odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykłady prowadzone przez wybitnych ekspertów kierowane są do maturzystów, którzy chcą przygotować się do egzaminu dojrzałości z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wystarczy jedynie dokonać rejestracji.

Akademia Europejska to największy w Polsce bezpłatny kurs przygotowawczy do matury z wiedzy o społeczeństwie. Od lutego 2010 roku projekt realizowany jest we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.

 

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii odbyło się w 2007 roku i od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem maturzystów. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 800 uczestników, natomiast w kolejnych dwóch liczba ta wzrosła do 1200 osób.

 

Powodem, tak dużej frekwencji na wykładach jest fakt, że organizowane są one przez byłego Ministra Spraw Zagranicznych, oraz byłego Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Ponadto, ciekawym aspektem Akademii Europejskiej jest lista wykładowców biorących udział w spotkaniach. Do ich grona zaliczyć można obecnych, bądź byłych polityków takich jak: Leszek Balcerowicz, Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz oraz osoby związane z mediami: Tomasz Lis, Monika Olejnik, Jacek Żakowski, czy Jurek Owsiak.

 

Od 2010 roku postanowiliśmy związać Akademię Europejską z jedną z najlepszych niepublicznych warszawskich placówek – Uczelnią Łazarskiego, wielokulturową szkołą międzynarodową. Nie bez wpływu na te decyzję pozostawał fakt, że Uczelnia tworzy doskonałe warunki do rozwoju intelektualnych zainteresowań, rozbudza potrzebę kształcenia się przez całe życie i uczy młodzież umiejętności samodzielnego myślenia. – tłumaczy prof. Dariusz Rosati, organizator Akademii.

 

Spotkania Akademii Europejskiej mają formę cotygodniowych zajęć oraz warsztatów, trwających łącznie dwa miesiące, na których poruszana jest tematyka dotycząca m.in. polityki, organizacji instytucji międzynarodowych, społeczeństwa polskiego, stosunków międzynarodowych, demokracji, miejsca Polski w Europie i na świecie oraz ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach otrzyma zestaw pytań maturalnych z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, opracowany pod katem wymogów egzaminu maturalnego, jak i materiały potrzebne podczas zajęć. Po zakończeniu kursu maturzysta uzyskuje certyfikat ukończenia Akademii.

 

Pierwsze zajęcia V edycji Akademii odbędą się już 5 marca – aby zostać uczestnikiem kursu, wystarczy być tegorocznym maturzystą i zgłosić swój udział w formularzu rejestracji, który znaleźć można na stronie www.akademiaeuropejska.eu. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc. Udział w zajęciach jest bezpłatny.