Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ruszyła 16. edycja konkursu „Otwarte drzwi”

W czwartek 30 maja ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”. Inauguracja organizowanej przez PFRON inicjatywy odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prace można składać do 31 lipca br.

Ideą organizowanego już po raz 16. konkursu „Otwarte drzwi” jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności u osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, a także – co najistotniejsze – wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem konkursu jest promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej.

– Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej i szerokie zainteresowanie tematyką osób niepełnosprawnych w środowisku naukowym. Uważam, że warto wspierać i zachęcać do takiej działalności, dlatego zdecydowaliśmy się ufundować nagrody. Stawiamy także na promocje nagrodzonych prac poprzez organizację finałów poszczególnych edycji w postaci konferencji czy też publikacje pokonferencyjne – wskazuje prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Konkursowe nagrody trafiają do studentów, którzy w oryginalny sposób podjęli tematykę niepełnosprawności.

Prace przesłane do konkursu oceniane są przez niezależną komisję, złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki. Komisja dokonuje oceny prac magisterskich w trzech kategoriach: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, a także rehabilitacja medyczna, mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Odrębną kategorię stanowią najlepsze prace doktorskie.

Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 44 tys. zł. Pierwsza nagroda w kategorii prac magisterskich to 5 tys. zł, a kolejne miejsca to 3 tys. zł oraz 2 tys. zł. Natomiast dwaj autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają 8 tys. zł za pierwsze miejsce oraz 6 tys. zł za drugie.

Szczegóły i Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu / Konkursy / Magisterski