Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ruszyła rejestracja na VI Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Od 23 lutego br. można rejestrować się na VI Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 23-24 marca 2022 r. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu bezpłatnie za pomocą specjalnej platformy online. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”.


W wydarzeniu, które od lat jest miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.


Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 23 marca br. głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich oraz gość Kongresu – Chiara Monticone – Senior Policy Analyst w OECD. Odbędą się także debaty, których głównym zagadnieniem będzie edukacja – kluczowa dla świadomego poruszania się na rynku bankowym i kapitałowym. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych. Tego dnia odbędą się także Otwarte Aktywności Edukacyjne: Ogólnopolska lekcja matematyki dla uczniów, oraz debata inspirowana tematyką raportu „Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy”.


Drugi dzień Kongresu otworzy debata nad rekomendacjami i wnioskami płynącymi z wyników badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022”, po której uczestnicy wezmą udział w sesjach panelowych. Dotyczyć będą one tematów edukacji finansowej dzieci i młodzieży, edukacji i kompetencji cyfrowych oraz aktywności na rynku kapitałowym. W ramach Otwartych Aktywności Edukacyjnych odbędzie się Ogólnopolski wykład dla studentów.   
Kongres odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Partnerem wspierającym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem technologicznym Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.


Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości trwa do 21 marca br.


Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl