Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ruszyło badanie Universum Student Survey 2013!!!

Firma Universum każdego roku przeprowadza prestiżowe badanie wśród ponad 300.000 studentów w 28 krajach, które daje firmie bezkonkurencyjną bazę wiedzy.

W Polsce Universum Student Survey przeprowadzane jest na grupie 18.000 osób, co sprawia, że jest to najbardziej rzetelne i wiarygodne badanie w kraju.

 
Celem badania jest przeanalizowanie jakości wizerunku pracodawców na polskim rynku pracy oraz czynników przesądzających o ich atrakcyjności. Na podstawie wyników badania powstaje ranking Idealny Pracodawca według studentów, w następujących kategoriach: Biznes, Inżynieria, IT, Nauki ścisłe, Nauki humanistyczne, Prawo, Medycyna i farmacja.

Badanie jest skierowane do studentów wszystkich lat i kierunków studiów. Jest ono przeprowadzane w formie ankiety online, do której studenci uzyskują dostęp za pośrednictwem uczelni oraz mediów. Przy realizacji badania Universum ściśle współpracuje z biurami karier blisko 50 najważniejszych uczelni w kraju, a także z organizacjami studenckimi działającymi na tych uczelniach.
 
Podczas wypełniania ankiety respondenci nie tylko typują swoich Idealnych Pracodawców, u których chcieliby podjąć zatrudnienie, ale także odpowiadają na szereg pytań związanych z celami zawodowymi i oczekiwaniami wobec przyszłej kariery. Badanie pomaga zrozumieć, które cechy wizerunku pracodawcy przyciągają talenty oraz jakie aspekty cenią młodzi ludzie, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, charakter i środowisko pracy.