Eurostudent

Rynek pracy na minusie

Obyło się bez większych niespodzianek. Pod względem sytuacji na rynku pracy 2009 rok nie zaskoczył ani analityków, ani zwykłych „zjadaczy chleba”.

Wzrost bezrobocia, cięcie etatów i ograniczenie rekrutacji – prognozowane przez większość ekspertów pod koniec 2008 roku – stały się faktem.
 
Pogorszenie sytuacji na rynku pracy A.D. 2009 oddaje wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego. Tylko między grudniem 2008 a styczniem 2009 roku po pomoc do urzędów pracy udało się aż 161 tys. osób. Najwięcej bezrobotnych w skali kraju zanotowano w marcu. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł wtedy 11,2%.
Dla pracowników liczących na wysokie podwyżki, 2009 rok nie był najlepszym czasem. Płace wyhamowały, a ich przeciętna dynamika za okres styczeń – październik wyniosła w ujęciu rok do roku niecałe 4,2%. Średnia za 12 miesięcy 2008 roku była ponad dwa razy wyższa (10,1%). Powodów do narzekań nie brakowało również osobom zainteresowanym zmianą pracy. Większość z przedsiębiorców wstrzymała lub wyraźnie ograniczyła procesy rekrutacyjne.
Czego możemy spodziewać się po rynku pracy w 2010 roku? Na pewno nie powinniśmy liczyć, że sytuacja powróci do stanu sprzed kryzysu. Pomimo, iż pod względem walki ze spowolnieniem gospodarczym Polska jest jednym z europejskich prymusów, to niski wzrost PKB nie wytworzy wielu nowych miejsc pracy. Większość prognoz na 2010 rok zakłada dalszy wzrost bezrobocia rejestrowanego, jednak w tempie zdecydowanie wolniejszym niż to miało miejsce dotychczas. Według najbardziej optymistycznych projekcji, pod koniec 2010 roku poziom wskaźnika bezrobocia podawany przez polskie urzędy pracy będzie oscylować w granicach 11%. Najczarniejsze scenariusze przewidują z kolei, że zwiększy się nawet do 14%. Zdaniem ekspertów, w 2010 roku nastąpi dalsze spowolnienie wzrostu płac. W stosunku do 2009 roku wynagrodzenia zwiększą się o ok. 3,0% – 3,5%. Jest to wartość nominalna, w ujęciu realnym płace mogą nie nadążyć za inflacją.
 
Jak kształtował się rynek pracy w 2009 roku? Czy w 2010 roku sytuacja ulegnie poprawie? Które branże będą nadal zagrożone zwolnieniami? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule „Pod znakiem zwolnień? Rynek pracy w 2009 i 2010 roku” w portalu rynekpracy.pl.
 

źródło: rynekpracy.pl