Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rzeszowskie stowarzyszenie „B-4” poszukuje wolontariuszy

Stowarzyszenie „B-4” z Rzeszowa poszukuje wolontariuszy, zdecydowanych do zaangażowania się w realizację projektu „Z przeszłości w przyszłość”, współfinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla najlepszych czeka umowa o pracę.

Poszukiwani są ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy, którzy mieliby ochotę podjąć się obsługi sześciodniowej wizyty studyjnej oraz organizacji Międzynarodowej Konferencji dla dziennikarzy, organizacji pozarządowych, samorządów oraz środowisk akademickich z Białorusi, Mołdawii oraz Ukrainy.

Wizyta odbędzie się w dniach 20 – 28 września.

Zgłoszenia przesyłać należy drogą mailową na adres info@b4.org.pl

 

Stowarzyszenie B-4 

ul. Sokoła 4A/2

Rzeszów

tel: 017 853 27 24.

http://www.b4.org.pl