Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

S. Lund O’Neil „Potęga pozytywnego nastawienia" (Rebis)

Kolejna książka z serii „Poradniki biznesowe” DW Rebis „Potęga pozytywnego myślenia” nosi znaczący podtytuł: „Elementarz stosunków międzyludzkich w miejscu pracy”. Elementarz, boprzedstawia podstawowe zasady działania relacji z ludźmi – przede wszystkim na gruncie zawodowym, ale nie tylko…

Niektórzy twierdzą, że przebywanie nawet z najukochańszą osobą 24 godziny na dobę może zmęczyć. A co dopiero kilka godzin dziennie z grupą, którą częściowo szczerze lubimy, a częściowo wręcz odwrotnie… Warto więc poznać przynajmniej kilka podstawowych zasad ułatwiających nam (a przez to i naszym współpracownikom) codzienność. Być może zaowocują one w przyszłości sukcesami nie tylko towarzyskimi, ale i na ścieżce kariery.
Sharon Lund O’Neil, amerykański doradcą w zespołach kierowniczych i motywacyjnych oraz wykładowca na University of Houston, ma sporą wprawę w przygotowywaniu podobnego rodzaju podręczników (oraz ich wznowień, bo „Potęga…” doczekała się w USA 11 wydań). Stąd pewnie tak przejrzysty i logiczny układ materiału: od zrozumienia samego siebie aż do awansu na stanowisko menedżera. Lund O’Neil tłumaczy istotę stosunków międzyludzkich w pracy; pokazuje, w jaki sposób przekładają się one na wyniki w pracy i jaki wpływ mają one na naszą drogę kariery; wreszcie udowadnia, jak tzw. pozytywne nastawienie może zmienić otaczających nas ludzi i atmosferę w miejscu pracy.
Każdy rozdział otwiera „Myśl na dziś”, która na ogół stanowi myśl przewodnią danej części, np. „Doprowadź własne sprawy do porządku, bo twoje nastawienie i umiejętności interpersonalnew każdej chwili mogą wpłynąć na twoją przyszłość”. Potem autorka wymienia kilka „Umiejętności praktycznych”, które są ważne na danym odcinku pracy (np. „Uświadomienie sobie, jak duży wpływ na pozytywne nastawienie i sukces może mieć opracowanie osobistego biznesplanu”.). Tekst właściwy często przybiera formę punktów, co znakomicie ułatwia lekturę i zapamiętanie treści. Tu i ówdzie znajdują się ramki ze zdaniami wartymi szczególnej uwagi; testy (np. „Moje podstawy w zakresie stosunków międzyludzkich”), które stanowią pomoc dla czytelników w zakresie refleksji nad danym zagadnieniem; oraz schematyczne rysunki obrazujące omawiane zagadnienie. Każdy rozdział zamyka „Podsumowanie” wraz z testem „Sprawdź, czy zrozumiałeś” pytanie (czasem przewrotne, np. „Gdybyś mógł wybrać dowolne nastawienie, czy wybrałbyś SWOJE?”) oraz „Przypadek” (który należało by jednak nazwać z angielska „case study”) – rozwiązania testów i omówienia case’ów znajdują się na końcu książki.
Jeszcze jednym argumentem przemawiającym na korzyść książki Sharon Lund O’Neil „Potęga pozytywnego nastawienia” jest fakt, że dla chętnych elementarz może stać się realną pomocą w kształtowaniu tak dziś ważnych umiejętności, jakimi są zdolności interpersonalne.
 
Sharon Lund O’Neil „Potęga pozytywnego nastawienia”, tłum. Anna Zdziemborska (Dom Wydawniczy Rebis)