Eurostudent

Profil pracodawcy

Kim jesteśmy

Misją
Sabre jest rozwijanie innowacyjnych technologii, które sprawiają,
że podróżowanie staje się łatwiejsze. Sabre tworzy i sprzedaje
rozwiązania, a także zapewnia wsparcie technologiczne dla branży
turystycznej i lotniczej. Obsługuje m.in. podróżujących, agencje
turystyczne i przewoźników.

Nasze
trzy główne centra rozwoju oprogramowania znajdują się w Dallas w
USA (siedziba główna Sabre), Krakowie oraz Bangalore w Indiach –
łącznie zatrudniamy około 10 tysięcy pracowników w 60 krajach.

Wśród
naszych klientów jest około 400 linii lotniczych, 125 tysięcy
hoteli i wielu innych usługodawców związanych z branżą
turystyczną i podróżniczą. Dzięki naszemu oprogramowaniu na
pokładach samolotów podróżuje 500 milionów pasażerów rocznie,
a ilość obsługiwanych transakcji dochodzi do 32 tysięcy na
sekundę. Tak wielki rozmach dokonywanych operacji sprawia, że Sabre
jest w ścisłej światowej czołówce firm zajmujących się
nowoczesnymi rozwiązaniami IT. 

Programy rozwojowe

   Od
2009 roku Sabre Polska organizuje program trzymiesięcznych płatnych
praktyk letnich, przyjmując każdego lata od kilkunastu do
kilkudziesięciu stażystów, najczęściej studentów kierunków
informatycznych. Naszym konsekwentnie realizowanym założeniem,
które wynika ze strategii zatrudniania w Sabre, jest złożenie
najlepiej ocenionym stażystom ofert pracy w takim wymiarze godzin,
na jaki pozwala harmonogram aktualnie realizowanych na uczelni zajęć.
W ten sposób, z jednej strony dajemy młodym ludziom szansę na
zdobycie doświadczenia jeszcze w trakcie studiów, a z drugiej –
inwestujemy w naszych przyszłych pełnoetatowych pracowników,
którzy kończąc studia znają już naszą firmę i jej specyfikę:
technologie, procesy, produkty itp. W 2012 roku złożyliśmy oferty
pracy 70 studentom, którzy odbyli trzy- lub sześciomiesięczne
staże w Sabre.

   W
roku 2013 rozpoczęliśmy pilotażową edycję projektu pod nazwą
Sabre Academy. Od marca do czerwca nasi pracownicy prowadzili na
trzech krakowskich uczelniach – Uniwersytecie Jagiellońskim,
Politechnice Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej –
otwarte wykłady. Głównym celem Sabre Academy było przekazanie
studentom wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w
przyszłej pracy programisty, a także zbudowanie wizerunku Sabre
jako pożądanego pracodawcy. Wykłady miały swoją kontynuację w
postaci warsztatów w siedzibie Sabre. Treścią spotkań było m.in.
przybliżenie technologii wykorzystywanych w Sabre (np. języki
programowania Java i C++) oraz metodyki rozwoju oprogramowania (np.
Agile – SCRUM). Ponieważ krakowskie uczelnie są niezwykle
istotnym elementem ekosystemu, w jakim funkcjonuje nasza firma,
chcieliśmy zaprezentować studentom, jak praktycznie funkcjonuje to,
co poznają w teorii na zajęciach oraz pokazać im, jak może
wyglądać ich praca po studiach. Jest to przejaw wcielania w życie
jednej z firmowych wartości Sabre: „Our communities matter”
(„Nasze lokalne społeczności są dla nas ważne”), ponieważ
wspieramy w ten sposób uczelnie, dzieląc się praktyczną i
nowoczesną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu rozwoju
oprogramowania.

Całokształt
działań skierowanych do studentów zaowocował nagrodą przyznaną
Sabre Polska przez PARP: Pracodawca Jutra 2014.

Proces rekrutacyjny

   Ponieważ
nasze rozwiązania technologiczne są doceniane przez ogromną i
wciąż rosnącą liczbę klientów, Sabre nieustannie staje się
coraz większą organizacją. Skutkuje to naszą ciągłą gotowością
do poznawania i zatrudniania nowych specjalistów na wszystkich
poziomach zaawansowania.

Etapy
procesu rekrutacyjnego:

 1. Pierwszym
  krokiem jest zaaplikowanie online za pomocą formularza znajdującego
  się na naszej stronie internetowej:

http://www.sabre.pl/careers/

 1. Wybrani
  kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę telefoniczną z
  rekruterem, która ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych,
  motywacji i doświadczenia oraz ewentualne umówienie się na testy
  techniczne, jeśli są one wymagane.


 2. Kolejnym
  etapem jest spotkanie w siedzibie firmy z managerem zespołu, do
  którego aplikuje kandydat. Po tym spotkaniu podejmujemy decyzję
  dotyczącą zatrudnienia kandydata.

Zapraszamy
do aplikowania!

Oferty pracodawców