Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy

Na wiosnę nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukaże się wnikliwe studium powszechnie znanego zjawiska, jakim jest oszustwo szkolne wszelkiego rodzaju – „Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy” autorstwa Agnieszki Gromkowskiej-Melosik.

Autorka omawia takie przypadki oszukiwania, jak ściąganie, plagiat czy fałszowanie dyplomów akademickich. Są to poważne zjawiska, zwłaszcza we współczesnych czasach, w dobie Internetu zapewniającego niezwykle łatwy dostęp do wszelkich informacji. Niezwykle łatwo ulec pokusie skopiowania choćby fragmentu czyjegoś tekstu bez podawania źródła ściągania na różnego rodzaju testach czy egzaminach czy zdobycia w ciągu pięciu minut dyplomu fikcyjnej uczelni. Autorka ukazuje Czytelnikowi mechanizmy takiego postępowania, możliwe konsekwencje oraz zagrożenia.
 

Fragment wstępu:
 
„Pomysł napisania niniejszej książki zrodził się całkiem nieoczekiwanie na jednym z korytarzy University of Virginia (Charlottesville, Stany Zjednoczone). Na ścianie sali dydaktycznej wisiała metalowa tabliczka z napisem: „Przysięgam nie korzystać z żadnej pomocy podczas testu lub egzaminu, jak również zobowiązuję się nie udzielać nikomu pomocy w czasie ich trwania”. Zdanie to jest fragmentem kodeksu honorowego wspomnianego uniwersytetu. Tabliczka ta przywołała wspomnienia związane z różnymi anegdotami dotyczącymi tej części kodeksu honorowego, która obejmuje uczciwość studentów. Przypomniała mi się sytuacja dotycząca testu końcowego z języka angielskiego na filologii polskiej, który był przeprowadzany wiele lat temu przez native speakera ze Stanów Zjednoczonych. Młoda kobieta prowadząca wówczas zajęcia z polskimi studentami była przekonana o ich uczciwości i „honorze akademickim”, w związku z czym nie zawahała się opuścić sali na czas egzaminu pisemnego. Nie muszę chyba pisać, co działo się po jej wyjściu. Oceny końcowe studentów były nader wysokie. Wydarzenie to obudziło we mnie refleksję nad uczciwością, kodeksem honorowym i znaczeniem oszukiwania w polskiej i amerykańskiej kulturze szkolnej. W mojej świadomości narosło wiele mitów związanych z praktyką edukacyjną. Wiele razy myślałam o – jak mi się wówczas wydawało – uczciwej i w magiczny sposób realizującej nakazy kodeksu honorowego młodzieży uniwersyteckiej zza oceanu. Niestety, w trakcie kolejnych pobytów na amerykańskich uniwersytetach miałam okazję zaobserwować wiele sytuacji łamania kodeksu, a zapytany przeze mnie o kwestię uczciwości szkolnej nobliwy amerykański profesor, z pewnym skrępowaniem, lecz otwarcie przyznał: „Zdarzyło mi się ściągać kilka razy”. Wszystkie złudzenia się rozwiały.”
Więcej informacji: www.gwp.pl