Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ścieżka kariery w audycie

Audyt, czyli niezależna ocena organizacji, procesu, projektu lub produktu pod kątem zgodności z określonymi standardami czy przepisami to branża rządząca się klarownymi zasadami i ściśle określonym sposobem postępowania. Nie inaczej jest w przypadku ścieżki kariery w tym obszarze – jest ona jasna i precyzyjna, a pracownicy mają realny wpływ na jej przebieg.

Powszechnie kojarzony z szacunkiem oraz dobrymi zarobkami zawód audytora wymaga nie tylko sporej wiedzy oraz doświadczenia, ale także ciągłego dokształcania się. Bardzo istotne są także regulacje prawne, które audytor musi znać i stosować w praktyce. – Praca w branży audytorskiej oznacza prestiż, ale zanim zdecydujemy się rozpocząć karierę w tym obszarze, warto najpierw zastanowić się, w jakiej organizacji chcemy pracować. Mogą to być zarówno jednostki sektora publicznego, jak i podmioty związane z biznesem. Praca w nich będzie zróżnicowana z uwagi na przedmiot i zakres audytu – zwraca uwagę dr Ewa Czarnecka-Wójcik, Kierownik Studiów podyplomowych Kontrola i Audyt w Biznesie i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Możliwości rozwoju w audycie są bardzo szerokie – Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) określa w swoim regulaminie aż dwanaście specjalizacji audytorskich. – W związku z ogromnym tempem rozwoju w niemal każdej branży, rośnie też potrzeba sprawdzania nie tylko poprawności działania firmy czy organizacji pod względem finansowym i prawnym, ale także jakości różnych produktów i usług oraz ich dostosowania do wciąż zmieniających się przepisów i standardów – zauważa Marta Idkowiak, specjalista ds. rynku pracy z Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ścieżka kariery audytora

Z doświadczeń rekruterów wynika, że typowa ścieżka kariery przyszłego audytora rozpoczyna się w trakcie studiów wyższych bądź tuż po ich ukończeniu – najczęściej tę drogę zawodową wybierają studenci kierunków ekonomicznych lub prawniczych. Kolejnym krokiem jest podjęcie praktyki, stażu bądź pracy w dziale audytu wybranej organizacji. – Wielu młodych kandydatów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy rozpoczyna karierę audytora w jednej z globalnych firm konsultingowych, realizujących audyty na zlecenie klientów zewnętrznych – zauważa Justyna Szczerek, ekspert specjalizacji Commercial Finance w Hays Poland. – Na początku ścieżki kariery w branży audytorskiej młodzi pracownicy zajmują się przede wszystkim wspieraniem realizowanych projektów – przygotowywaniem danych i analiz, w dalszej kolejności przejmując odpowiedzialność za poszczególne elementy sprawozdania finansowego. Po zebraniu niezbędnego doświadczenia, kolejnym krokiem jest przejęcie odpowiedzialności za pierwsze samodzielne projekty – dodaje. Zdobyte doświadczenia przekładają się na podnoszenie kompetencji, co pozwala stopniowo awansować na stanowiska audytora, starszego audytora, a w końcu samodzielnego audytora. Inną drogą, jaką obrać może osoba zainteresowana tematyką audytu, jest staranie się o uprawnienia biegłego rewidenta – wymaga to zdobycia odpowiedniego doświadczenia oraz zdania szeregu egzaminów. To jednak nie jedyne opcje dla osób myślących o karierze w obszarze szeroko pojętej kontroli. – Audytor może także objąć stanowisko specjalisty np. w obszarze finansów, zarządzania produkcją czy też całą strukturą firmy i awansować pionowo na stanowisko managerskie z możliwością dalszego zajmowania się audytami jako dodatkową funkcją. Może także tworzyć zespoły projektowe zarządzające audytami wewnątrz organizacji – mówi o alternatywnej ścieżce rozwoju Karolina Węgorowska, Sales and Recruitment Specialist w zespole rekrutacji specjalistycznych Randstad w Lublinie.

Rozwój w audycie

Duże firmy specjalizujące się w obszarze usług audytorskich wychodzą z założenia, że to przede wszystkim od pracownika zależy, jakie cele będzie on zrealizował, aby doprowadziło go to do awansu na coraz wyższe stanowiska. W procesie tym pomaga zwykle przełożony, z którym przygotowuje plan rozwoju – określa on cele rozwoju osobistego i sposobów zwiększania efektywności pracy, a także pomaga wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego i specjalizacji zawodowej. – Organizacje zapewniają swoim pracownikom szereg specjalistycznych szkoleń, ale pamiętajmy o tym, że aby rozwijać się w tej branży, trzeba być ciągle na bieżąco. Ta dziedzina opiera się na rzetelnej wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętnościach. Warto zatem wziąć sprawy w swoje ręce i stale zdobywać nową wiedzę, umiejętności i kompetencje, ważne z punktu widzenia pracy w branży audytorskiej np. w ramach studiów podyplomowych – mówi dr Damian Kocot, Kierownik Studiów Podyplomowych Kontrola i Audyt w Biznesie i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jak zostać audytorem

Zawód audytora może dostarczać dużej satysfakcji, jednak jego specyfika (przede wszystkim rygor oraz duża dynamika pracy) sprawia, że aby sprawnie awansować w tym sektorze należy posiadać odpowiednie predyspozycje. Jakie dokładnie? – Kluczowe kompetencje miękkie to m.in. szybkie uczenie się, zarządzanie projektami, organizacja pracy, zdolność ustalania priorytetów, umiejętność efektywnej komunikacji – zarówno w ramach zespołu, jak i z klientami zewnętrznymi. Oczywiście większość z nich to umiejętności, które doskonali się lub nabywa wraz z rozwojem zawodowym. Jednak część z nich to uniwersalne predyspozycje, których pracodawcy poszukują wśród aplikujących studentów i absolwentów. Do tej grupy zaliczają się m.in. zdolności analityczne czy umiejętność szybkiego przyswajania informacji, wnioskowania oraz współpracy w zespole – odpowiada Justyna Szczerek z Hays Poland. W przypadku firm operujących w międzynarodowym środowisku pracy ważne będą także kompetencje językowe, w tym przede wszystkim komunikatywna znajomość języka angielskiego. Karolina Węgorowska z Randstad zauważa także, że w zawodzie audytora często niedoceniona, ale niezwykle istotna, jest także otwartość. – Profesja ta dość powszechnie kojarzona jest z tabelkami, wykresami i raportami, ale zanim zostaną one stworzone audytor potrzebuje danych nie tylko ilościowych, ale także jakościowych – takich, do których może dotrzeć jedynie poprzez rozmowy i obserwacje, a to wymaga czasu, komunikatywności i przede wszystkim otwartości. Z takim kompletem kompetencji audytor może zdobywać doświadczenie i stale podnosić swoją wartość na rynku pracy – dodaje.

Dlaczego, będąc studentem bądź absolwentem, warto rozważyć karierę w firmie audytorskiej? – Audytor to wyjątkowy specjalista w swojej branży, który nie tylko jest w stanie szybko wychwycić nieprawidłowości w działaniu ludzi, firm i instytucji, ale też potrafi wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem budowanie szeroko pojętej poprawy ich działania. Jest to rola, którą, budując swoją karierę zawodową, warto rozważyć ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy – podsumowuje korzyści pracy w audycie Marta Idkowiak, specjalista ds. rynku pracy z Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Autorka: Beata Pałac