Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ścieżka kariery w bankowości

Bankowość to niezwykle atrakcyjne miejsce pracy, ciekawe przede wszystkim pod kątem rozwoju osobistego, umożliwiające zdobywanie doświadczeń zawodowych dające wiele szans. banku odnajdują się ekonomiści, ale także osoby wielu wydawałoby się odmiennych branż: specjaliści od nowych technologii, od budowania marki kampanii marketingowych, prawnicy, nawet studenci psychologii czy nauk społecznych.

Paweł Minkina

wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego Informacji, redaktor naczelny miesięcznika BANK

To sektor otwarty bardzo chłonny na nowe kadry, nowych pracowników. Wspomniana otwartość znajduje uzasadnienie również zakresie spojrzenia na rozwój produktów czy relacji klientem.

Elastyczność, płynność otwartość

Na przestrzeni lat zmieniła się struktura bankowości, która coraz mocniej stawia na wspieranie tzw. central banków. Ma to istotny wpływ na strukturę zatrudnienia bankowości, ponieważ centrala – stanowiąca swoiste serce organizacji – to miejsce wymiany doświadczeń wiedzy oraz kreowania strategii. To kolei przekłada się bezpośrednio na kształt ścieżki kariery pracowników. drugiej strony kariera bankowości nie zawsze zaczynała się od pracy centrali.

Należy zwrócić uwagę, że sektor bankowy jest niezwykle otwarty na rozwój osobisty – znajdziemy wielu menadżerów wysokiego szczebla, którzy zaczynali swoją karierę jednostkach regionalnych, dzisiaj odpowiadają za sprawne funkcjonowanie strategicznych, rozległych
obszarów banków.

Obecnie ścieżka kariery bankowości cechuje się elastycznością, płynnością wspomnianą już otwartością. Zauważalne jest również dopasowanie działań banków godzinowym wymiarze zatrudnienia do aktualnych potrzeb pokolenia studiującego wkraczającego nieodległej przyszłości na rynek pracy.

Wiele do zaoferowania

Szereg badań dowodzi, że bankowość charakteryzuje się wysoką stabilnością zatrudnienia – średnia długość pracy wynosi od kilku do nawet kilkunastu lat. Pracownikami sektora są osoby po renomowanych kierunkach. Kandydatom
do pracy bankowość stawia wysokie wymagania rekrutacyjne, ale jednocześnie dużo im oferuje od siebie. Niejednokrotnie jest to oferta kontynuowania kształcenia, doskonalenia znajomości języków obcych czy udziału specjalistycznych kursach szkoleniach. Jest to interesująca perspektywa dla wszystkich osób, które po ukończeniu studiów chcą się dalej rozwijać.

Rozwój dzięki nowym technologiom

Decydując się na bankowość poszukując przyszłego pracodawcy, prócz własnych preferencji warto także zwracać uwagę na strategie banków – zwłaszcza kontekście ich planów dotyczących budowy przyszłej kadry kierunków rozwoju najbliższych latach. niektórych przypadkach mówimy bardzo konkretnie sprecyzowanych oczekiwaniach.

Niezmiennie od kilku, nawet kilkunastu lat jest to m.in. obszar nowych technologii. Na tym polu banki rywalizują firmami technologicznymi. Wobec wysokiego zapotrzebowania na specjalistów IT bankowość stara się być coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych osób wiążących swoją przyszłość zawodową właśnie tych obszarem.

Otwarta komunikacja

Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że banki otwarty sposób komunikują, jaki sposób chcą budować relację ze swoimi przyszłymi pracownikami, co bardzo ułatwia poznanie swojego potencjalnego pracodawcy jeszcze przed etapem rekrutacji. Istotna jest również zmiana dokonująca się na przestrzeni ostatnich lat obszarze struktury zarządzania bankowości. Mówię tu nowoczesnych metodach technikach, wpisujących się koncepcję zwinnych metod zarządzania. Poszczególne struktury banków działają płynnie, efektywnie wymieniają się informacjami są zdolne do szybkiego adaptowania się do zmian. Nie bez znaczenia pozostaje także wymiar pracy zdalnej, która pozwala na rozpoczęcie kariery zawodowej bankowości również osobom spoza dużych miast.