Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ścieżka wprost do sukcesu

Dzięki współpracy Ernst & Young, Szkoły Głównej Handlowej i organizacji ACCA powstał program Finanse i Zarządzanie w Biznesie. Jego uczestnicy przez dwa lata mogą przygotowywać się do egzaminów ACCA. Program stanowi w ofercie edukacyjnej polskich uczelni nową jakość, bo jako jedyny na rynku w innowacyjny sposób łączy zaangażowanie prywatnego biznesu ze wsparciem międzynarodowej organizacji skupiających finansistów z całego świata.

Program skierowany jest do studentów IV roku, którzy w trakcie regularnego toku studiów przez cztery semestry przygotowują się do egzaminów ACCA. Studenci zgłębiają takie dziedziny, jak finanse i rachunkowość, zapoznają się z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), zagadnieniami ładu korporacyjnego oraz strategii finansowych – czyli wszystkim tym, co jest niezbędne do uczynienia z nich ekspertów w dziedzinie finansów. Finanse i Zarządzanie w Biznesie to program, który łączy wysokiej klasy wiedzę akademicką z unikalną wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W październiku 2008 roku ruszyła druga edycja tej nowatorskiej ścieżki studiów.

Nad realizacją programu czuwa Ernst & Young Academy of Business – firma prowadząca kursy przygotowawcze dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje ACCA. Wsparcie merytoryczne zaś zapewniają pracownicy działu audytu Ernst & Young. Menedżerowie z Ernst & Young opiekują się studentami, pomagając im w wyjaśnianiu kwestii poznawanych w trakcie nauki.

Już w trakcie trwania programu Ernst & Young daje możliwość sprawdzenia i zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas ścieżki w ramach praktyk, a następnie pracy w dziale audytu – mówi Witold Czyż, partner w dziale audytu Ernst & Young. – W trakcie tych praktyk studenci ścieżki ACCA stają się członkami zespołów projektowych i poznają praktyczne zagadnienia, z jakimi na co dzień borykają się osoby zarządzające finansami w firmach.

Studenci rozwijają też umiejętności organizacji i strategii zarządzania, zapoznają się z zagadnieniami ładu korporacyjnego oraz strategii finansowych. Ta wiedza pozwoli im w przyszłości sprawnie poruszać się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Praca audytora to w dużej mierze analiza procesów biznesowych i danych finansowych oraz rozwiązywanie złożonych problemów występujących w codziennej pracy menedżerskiej. Ten unikalny program (studia i praktyka) przygotowuje młodych, ambitnych ludzi do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań biznesowych – kontynuuje Witold Czyż.

Katarzyna Dzida, studentka ścieżki, przyznaje, że decyzję o zaangażowaniu w ten program podjęła z pełną świadomością: – Wiedziałam, że będzie on mieć ogromny wpływ na moje dalsze życie zawodowe – po dłuższym zastanowieniu postanowiłam spróbować… Dziś, po pół roku udziału w programie mogę powiedzieć – nie żałuję. Przedmioty realizowane na ścieżce są ciekawe i interdyscyplinarne. Bałam się, że tematyka zajęć będzie głównie „księgowa”. Program jednak kładzie nacisk na globalne myślenie o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Uczymy się praktycznych aspektów związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, ale także zarządzania strategicznego, operacyjnego, marketingu i prawa. Co ważniejsze, zajęcia prowadzą fachowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym, którzy są bardzo „prostudenccy”.

Absolwentom programu Finanse i Zarządzanie w Biznesie pracę gwarantuje Ernst & Young. Nadrzędnym celem współpracy z naszymi klientami w zakresie audytu jest potwierdzenie rzetelności i zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Jednak audyt może również nieść wartość dodaną w postaci zwiększonej wiarygodności firmy, nowych rozwiązań usprawniających jej działalność i zapewniających jej przewagę konkurencyjną, czy też dostosowujących ją do zmiennych realiów rynku. Realizacja tak szerokiej filozofii audytu nie byłaby w pełni możliwa, gdyby nasi pracownicy nie posiadali odpowiednio wysokich i sprawdzonych w praktyce kwalifikacji – tłumaczy Czyż. Dlatego uważam, że studia ACCA w połączeniu z ofertą pracy w Ernst & Young to doskonała propozycja dla ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową, którzy chcieliby nabyć umiejętności niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy w globalnej gospodarce.

Nie bez znaczenia jest fakt, że polscy studenci kształceni są zgodnie ze światowymi standardami, co pozwoli im odnaleźć się w każdej firmie, bez względu na jej położenie geograficzne. Co więcej, udział w tym programie i zdobycie kwalifikacji ACCA da im prawie trzyletnią przewagę nad rówieśnikami w ubieganiu się o najbardziej atrakcyjne posady w dowolnej dziedzinie i w dowolnym kraju na świecie. Wiedza zdobyta w trakcie programu jest niezbędna w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem w każdej dziedzinie życia gospodarczego, jednak szczególnie ceniona jest w bankowości, audycie, doradztwie finansowym i przemyśle.

Adam Gregor, student ścieżki i 9-krotny Mistrz Polski w wioślarstwie podsumowuje: – Program Finanse i Zarządzanie w Biznesie jest idealną propozycją dla osób wymagających sporo od siebie i wiedzących, do czego dążą i co chcą osiągnąć. Od 10 lat uprawiam wioślarstwo i ten sport nauczył mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do założonego celu oraz umiejętnego dysponowania własnym czasem. Zgłaszając się do programu zastanawiałem się, czy uda mi się połączyć zajęcia na ścieżce ze studiami na SGH, do tego nie zaniedbując treningów. Pod koniec pierwszego semestru w takim trybie mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest to możliwe. Co więcej, wyniki jakie osiągam pozytywnie zaskakują nawet mnie samego – a to nie jest łatwe!