Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Seminars with Professionals

Nowy praktyczny, interaktywny program edukacyjny.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako uczelnia wnikliwie obserwująca rynek edukacyjny, otwiera nową formułę zajęć w języku angielskim „Seminars with Professionals”. Zamysłem programu jest zbliżenie nauczania do realiów obowiązujących w biznesie i praktyce ekonomicznej.

 

Wielkim atutem Seminariów jest przełamanie rutyny zajęć akademickich i zaangażowanie w prowadzenie kursów praktyków biznesu oraz ludzi, których doświadczenie związane jest z pracą dla podmiotów rynkowych. Prowadzący zajęcia dysponują wieloletnim doświadczeniem, odpowiednią pozycją i osiągnięciami. Część z nich  to absolwenci naszej Uczelni.

 

Stałymi elementami zajęć są dyskusje z praktykiem prowadzącym, wspólne opracowywanie projektów, rozwiązywanie zagadnień problemowych.  Tematyka kursów jest zróżnicowana,  wykracza daleko poza treści uwzględniane w klasycznych programach nauczania. Tego typu usługa edukacyjna jest czasem oferowana na rynku w formie kosztownych zajęć specjalistycznych. W semestrze zimowym rozpoczynającego się roku akademickiego tematy seminariów w UEK dotyczyć będą: praktyki zakładania własnej firmy, zarządzania projektami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Ze względu na uczestnictwo w programie studentów zagranicznych oraz zaangażowane w projekt międzynarodowe firmy, doświadczenie zdobyte w programie ma zdecydowanie wymiar wielokulturowy. Studentom polskim pozwala to oswoić się z językiem obcym jako narzędziem pracy. Udział w zajęciach jest dzięki temu doskonałym przygotowaniem do wyjazdów zagranicznych na stypendia i staże zawodowe. Stwarza także studentom możliwość rozwoju zawodowego, oswojenia się z realiami pracy w biznesie, pracy w międzynarodowym środowisku oraz nawiązania cennych kontaktów. Dla praktyków jest to okazja do podzielenia się swoim cennym doświadczeniem ze studentami, a także do nawiązania i pogłębienia współpracy naukowej z uznanym ośrodkiem akademickim.

 

‘Seminars with Professionals’ oferowane są przez Biuro Programów Zagranicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach programu English Track. Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie:  http://bpz.ae.krakow.pl/seminars_with_professionals.html