Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

SGGW otwiera Centrum Wody

Największy w Polsce obiekt badawczy zajmującym się problematyką wody otworzy 16 czerwca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Sztandarowa inwestycja naukowo-dydaktyczna Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska to budynek z 19 laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę oraz Park Wodny z symulacją rzeki.

Jak powiedział PAP rzecznik uczelni dr inż. Krzysztof Szwejk, przez pierwsze 5 lat projekt zakłada popularyzację nauki i edukację. Potem wyniki badań będą mogły być wykorzystywane w praktyce.
 
Uroczysta inauguracja działalności placówki zostanie połączona z ogólnoświatową konferencją, na którą zaproszono około 200 naukowców zajmujących się problematyką wody.
 
Centrum Wody to projekt realizowany w dużej mierze ze środków z Unii Europejskiej, która na ten cel przekazała 9 mln euro. Znalazł się na liście kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.
 
Studenci już na etapie budowy centrum mieli zajęcia związane z budownictwem i inżynierią. Uczestniczą w każdym jej etapie – od robót ziemnych do wyposażenia parku. „Nawet fontanna, która ozdabia wnętrze budynku spełnia rolę edukacyjną i kryje pod sobą aparaturę wykorzystywaną w celach naukowych. Studenci uczą się, w jaki sposób planuje się zamknięty obieg wody, jakie preparaty utrzymują wodę w odpowiedniej czystości, jak należy ją filtrować” – dodał rzecznik.
 
Park wodny to symulacja rzeki – od terenu, gdzie woda wypływa (symulacja góry) do zbiornika wodnego (symulacja morza). Na przestrzeni, po której woda płynie, znajdują się wszystkie urządzenia, które można spotkać w naturalnych warunkach. Można zobaczyć, w jaki sposób spiętrza się wodę i jak różnicuje się przyroda w zależności od miejsca. Rzeka jest obsadzona roślinnością właściwą dla danych terenów – inną w „górach”, inną na terenie zabagnionym, inną u ujścia.
 
Po otwartym terenie można swobodnie spacerować. Zwiedzanie laboratoriów jest możliwe tylko w grupach zorganizowanych. Jest to bowiem obszar badań naukowych, który nie może być bez żadnych ograniczeń udostępniony publiczności. KOL
 
 
Źródło informacji: PAP – Nauka w Polsce