Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Skąd wiesz co robić, kiedy nie wiesz, co robić?

Kilka słów na temat uczenia się w nowoczesnym świecie.

Katarzyna Perłowska, Human Resources Branding & Solutions Manager w Mondelez Polska

Artykuł jest elementem projektu “Przetrwaj sesję!”, którego celem jest wsparcie studentów w czasie egzaminów. Więcej informacji na temat projektu: www.przetrwajsesje.pl

Kiedy ostatnio zlecono ci projekt bez jasnego określenia oczekiwań ani spodziewanych rezultatów? Kiedy przekazano ci zadanie, nie wskazując, jakie umiejętności są potrzebne do jego wykonania? A może twoja wiedza w międzyczasie stała się nieaktualna?

Żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie, który opiera się na rosnącej mocy obliczeniowej komputerów i zwiększającej się kompleksowości zadań. Z każdym dniem trudniej znaleźć przewidywalną i stabilną dziedzinę. A my musimy dostosować się do zmiennych warunków. Normą stało się ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Wymaga się od nas radzenia sobie z sytuacjami, co do których nie ma jasnej instrukcji postępowania.

W ostatnich latach firmy zaczęły zwiększać pracownikom zakres odpowiedzialności na każdym szczeblu organizacyjnym. W praktyce oznacza to, że już na starcie kariery oczekiwania są dużo wyższe niż dotychczas. Nawet idealni kandydaci muszą szybko nabyć nowe umiejętności, żeby poradzić sobie z powierzonymi zadaniami.

„Przeżywa gatunek nie najmocniejszy, nie najinteligentniejszy, ale taki, który najlepiej przystosowuje się do zmian” – twierdził Karol Darwin. I miał dużo racji.

Co prawda nadal istotne są umiejętności nabyte podczas tradycyjnego procesu uczenia się, takie jak: kompetencje werbalne i techniczne czy zdolność rozwiązywania problemów oraz analizy danych. Jednak często przewagą konkurencyjną kandydatów staje się umiejętność uczenia się (firma Korn/Ferry International określiła to mianem Learning Agility). To właśnie ona pozwala im na większą skuteczność w szybko zmieniających się warunkach.

Zdolność uczenia się to znacznie więcej niż inteligencja czy wiedza książkowa. To wykorzystywanie dotychczasowych doświadczeń do skutecznego działania w nowych lub nieznanych warunkach. Nie chodzi tutaj o zasoby posiadanej wiedzy, a raczej o kreowanie nowych zachowań czy postaw oraz o odmienne postrzeganie problemów czy wydarzeń. Wszystkie sposoby uczenia się są potrzebne do osiągania sukcesów. Jednak poleganie jedynie na tradycyjnych metodach może być ryzykowne.

Ludzie, którzy posiadają zdolność uczenia się, są określani mianem Learning Agile – potrafią szybko kojarzyć fakty, mają szerokie horyzonty, lubią wyzwania i często podejmują inicjatywę. Są też ciekawi świata i odważnie zadają pytania: „dlaczego?” i „jak?”. Na podstawie uzyskanych informacji potrafią stworzyć nowatorskie rozwiązania. Aby było to możliwe, muszą najpierw dobrze poznać swoje mocne strony i zidentyfikować obszary do rozwoju.

Samoświadomość jest bardzo istotnym elementem Learning Agility. Uzmysłowienie sobie, w czym jest się dobrym, średnim czy słabym pomaga w każdej dziedzinie życia. Pozwala także na osiąganie sukcesów. U podstawy działań powinna leżeć realna ocena swoich możliwości. Znajomość swoich ograniczeń pomaga odpowiednio zaplanować prace, podczas gdy przecenianie swoich umiejętności zwiększa ryzyko niepowodzenia. Aby dobrze poznać siebie, warto uczyć się na własnych błędach, a krytyczne uwagi innych postrzegać jako wartościową informację zwrotną. Pomyśl, czy często zaskakuje cię opinia o sobie? Z czego może wynikać rozbieżność stanowisk?

Zdolność uczenia się w ujęciu Korn/Ferry International składa się z pięciu elementów. Oprócz samoświadomości, trzeba zwrócić uwagę na: ciekawość i upodobanie do kreatywnego rozwiązywania skomplikowanych problemów (Mental Agility), chęć poznania, zrozumienia i współpracy z innymi (People Agility), ciągłe zadawanie pytania: „co można zrobić inaczej?” (Change Agility) oraz osiąganie wyników niezależnie od przeciwności (Results Agility). Warto pracować nad wszystkimi elementami zdolności uczenia się, żeby sprawniej działać w szybko zmieniającym się świecie i wiedzieć, co zrobić, kiedy nie wiadomo, co zrobić.