Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Skok na bank

17-18 kwietnia 2007 r. w Szczecinie odbywa się ogólnopolska konferencja „Skok na bank. Polski system bankowy – perspektywy, zagrożenia”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin.

W pierwszym dniu konferencji prelegenci omówią problem bezpieczeństwa banków i ich klientów, podczas drugiego dnia przedstawione zostaną kierunki rozwoju polskiego prawa bankowego. Celem projektu jest ukazanie dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa, jaką jest prawo bankowe, zawierające w sobie elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Zaproszeni prelegenci będą poruszać tematy aktualne, z którymi spotykamy się od niedawna, jak choćby bankowość internetowa czy popularne SKOKi jako konkurencja dla banków.
Organizatorzy liczą, że konferencja stanie się polem wymiany poglądów na temat obecnego stanu polskiego systemu bankowego i jego dalszego rozwoju. Zaproszeni prelegenci często prezentują odmienne poglądy, co pozwoli przedstawić poruszane problemy z różnych punktów widzenia.
Patronat merytoryczny nad projektem objął prof. Zbigniew Ofiarski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, prof. Waldemara Tarczyńskiego – rektora US, Piotra Krzystka – prezydenta miasta Szczecina oraz prof. Stanisława Czepity – dziekana WPiA US.
Więcej informacji: www.elsa.org.pl/banki