Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Skowronki i sowy czyli zarządzanie czasem przed egzaminem

Studenta, który nigdy nie został z górą książek na jedną noc przed egzaminem, można szukać ze świeczką. Jest to choroba masowa i wydaje się nieuleczalna. Tymczasem lek znajduje się na wyciągnięcie ręki – kalendarz. Właściwe zarządzane czasem, zwłaszcza w czasie sesji, jest niezbędną czynnością gwarantującą sukces.

Po pierwsze należy sobie uświadomić, jakiego gatunku jest się przedstawicielem: skowronków czy sów. Skowronki oczywiście preferować będą poranną naukę, sowy wieczorną, a nawet nocną. W każdym razie ważne jest wyznaczenie sobie, według własnych preferencji, stałych godzin przeznaczonych na naukę. Dzięki temu organizm będzie w stanie zaadoptować się do nowych warunków i rytmów dnia.

Po drugie bardzo ważne są przerwy w nauce. Mózg jest w stanie koncentrować się na danym zagadnieniu jedynie przez 45 minut, później poziom koncentracji znacznie się obniża, człowiek zaś łatwo się rozprasza. W czasie przerw natomiast należy się wystrzegać wszystkich czynności przypominających naukę oraz wszystkich zajęć, które trudno zakończyć, jak np. oglądanie telewizji, czy czytanie książki kryminalnej.

Po trzecie należy zdać sobie sprawę, że do określonych celów należy dążyć „małymi kroczkami”. Nie osiągniemy wszystkiego od razu. Warto sporządzić kosztorys własnego czasu – czas jest bardziej wymierny w przypadku studenta pracującego, który może przeliczyć godzinę swego czasu na złotówki. Wtedy mniej prawdopodobne stanie się marnotrawienie go na bezużytecznych czynnościach. Następnie korzystnie jest zdecydować o priorytetach zajęć, czyli określić, wykonanie których zajęć przyniesie najwięcej korzyści. Natomiast sporządzenie dziennika aktywności pozwoli na wyszczególnienie pojedynczych czynności, na które student traci czas. Kolejnym krokiem przybliżającym do sukcesu (w czasie sesji do zdania egzaminu) to zrobienie planu „małej skali” składającego się z wszystkich działań, które w rezultacie doprowadzą do założonego celu. Również tzw. lista „do zrobienia” ułatwia funkcjonowanie w czasie sesji. Zapewnia wykonanie w pierwszej kolejności zadań priorytetowych, te mniej ważne zostawiając na później.

Na koniec zostaje wyznaczenie ostatecznego, życiowego celu, do którego student powinien zmierzać po owocnie zdanej sesji. Umiejętne zarządzanie czasem powinno być gwarancją sukcesu.

 
Źródło:

http://www.emaestro.pl