Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Skuteczna aplikacja inżyniera

Skuteczna aplikacja na praktyki, staże czy specjalistyczne stanowiska pracy w firmach inżynierskich wymaga nie tylko właściwego przygotowania dokumentów. Także świadomość oczekiwań pracodawców z tego sektora pozwala osiągnąć lepsze efekty w zakresie pozyskania pierwszych doświadczeń zawodowych. Na co powinien zwrócić szczególną uwagę młody inżynier, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy?

Większość renomowanych firm inżynierskich stawia dziś na innowacyjność, która jest niezwykle istotnym czynnikiem, przyczyniającym się do wzrostu efektywności organizacji, a także całej gospodarki naszego kraju. By osiągnąć cel w postaci tworzenia innowacyjnych produktów i procesów w organizacji, poszukują one młodych osób otwartych na nowe doświadczenia, zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowanych na realizację ambitnych planów. Jak udowodnić, że należymy do grona tych osób? – Świadczy o tym przede wszystkim aktywne uczestniczenie w kołach naukowych, kursach i szkoleniach – tego typu aktywność może realnie wpłynąć na przebieg kariery zawodowej. Warto też poszukać ciekawych praktyk u potencjalnych przyszłych pracodawców. Atutem są także wyjazdy na wymiany studenckie, które pozwalają nie tylko szlifować język obcy, ale także zdobyć doświadczenie w międzynarodowym środowisku – odpowiada Dorota Pasela, odpowiedzialna za rekrutacje inżynierów w Experis.

 

Urząd Dozoru Technicznego każdego roku przygotowuje kolejne edycje programów staży i praktyk. Stażystom i praktykantom oferujemy przede wszystkim możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w firmie o ponad 105-letniej tradycji. Jest to również okazja do bezpośredniej współpracy z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów technicznych. Staż lub praktyka w UDT dają szansę zdobycia wiedzy o dozorze czy urządzeniach, które podlegają pod dozór. Jest to również możliwość kontaktu z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle – Anna Szyszka, Zespół Rekrutacji, Urząd Dozoru Technicznego

 

Kompetencje w cenie

Zdaniem specjalistów ds. rekrutacji obecni pracodawcy cenią przede wszystkim osoby pracowite, zmotywowane do nauki i faktycznego (nie deklaratywnego) rozwoju. Coraz chętniej firmy nastawiają się na zatrudnienie i doszkalanie młodych inżynierów, którzy staną się następnie częścią zespołów złożonych z oddanych i kompetentnych fachowców. W związku z dynamicznym rozwojem firmy do pracy poszukują przede wszystkim studentów i absolwentów następujących kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, metalurgia, administracja, ekonomia, prawo, informatyka, zarządzanie, finanse. Co pracodawcy weryfikują w czasie procesu rekrutacji? – Na pewno zwracają uwagę na lojalność, konsekwencję w działaniu, jak i zaangażowanie młodego pracownika. W przypadku inżynierów coraz częściej, poza wiedzą merytoryczną, pracodawcy wymagają kompetencji miękkich i zdolności interpersonalnych. Jest to związane z rynkiem, który jest coraz bardziej nastawiony na usługi – zwraca uwagę Joanna Wysocka, konsultant w zespole Engineering w Randstad Polska. Zatem od młodych inżynierów, oprócz umiejętności z zakresu ich kompetencji twardych, związanych stricte z wiedzą techniczną oraz znajomością specjalistycznych programów, pracodawcy oczekują również tzw. kompetencji miękkich. Jakich konkretnie? – Chodzi o to, czy dany kandydat będzie w stanie porozumieć się z innymi osobami w grupie i pracować w niej efektywnie, ale też wykonywać zadania samodzielnie. Obecnie pracodawcom zależy również na sprawdzeniu, jak potencjalny pracownik radzi sobie w sytuacjach stresowych oraz czy jest w stanie pracować szybko, a zarazem dokładnie – wymienia Anna Budzikur, koordynator ds. Rekrutacji w Grupie JOBS.PL.

 

Czego się wystrzegać?

Stawiając pierwsze kroki na rynku pracy, warto wiedzieć jakich błędów należy wystrzegać się, przygotowując się do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej dotyczącej oferty praktyk, staży czy pracy w firmie inżynierskiej. – Niewłaściwy strój, brak wiedzy na temat potencjalnego pracodawcy oraz niepunktualność to zachowania, które mogą zdyskwalifikować kandydata w procesie rekrutacyjnym – mówi Dorota Pasela z Experis. Z kolei Joanna Wysocka z Randstad Polska przestrzega zawsze młodych kandydatów przed roszczeniowym podejściem i okazywaniem motywacji wyłącznie finansowej. Zamiast tego zaleca, by pokazać swoje mocne strony i zaangażowanie oraz myśleć perspektywicznie. – Przed rozmową warto zastanowić się, co w firmie i stanowisku, na które aplikujemy, najbardziej nam się podoba, aby mieć zarys tego, do czego dążymy. Kluczowe jest zdobywanie nowych doświadczeń, jednak należy zachować zdrowy rozsądek w różnorodności prac, aby budować spójny wizerunek i konsekwentną ścieżkę kariery, w której każdy odbyty staż stanowić będzie następny krok na tej drodze – radzi ekspertka.

 

Nasza oferta rozwojowa skierowana do studentów i absolwentów obejmuje praktyki i staże realizowane w ramach 20 aktywności biznesowych reprezentujących Grupę Saint-Gobain na polskim rynku. Dzięki realizowanemu cyklicznie Programowi Praktyk i Staży, do ponad
20 nowoczesnych zakładów na terenie całej Polski zapraszamy corocznie około 80 nowych stażystów i praktykantów. Program Praktyk i Staży traktujemy priorytetowo. Płatne staże, praktyczne zadania, wsparcie doświadczonych opiekunów i projekty, które wnoszą wartość dla organizacji. Blisko 70% naszych stażystów zostaje z nami na dłużej! Tym, którzy są w tym gronie oferujemy możliwości rozwoju w 67 krajach świata, w których jesteśmy obecni – Dawid Strzyżak, Starszy Koordynator ds. Pozyskiwania Talentów , Grupa Saint-Gobain w Polsce.

 

Długoterminowa perspektywa

Rekruterzy nie ukrywają, że przed osobami tuż po studiach stoi szczególne wyzwanie – muszą stawić czoła rynkowi pracy, który nie jest łaskawy dla osób bez doświadczenia zawodowego. Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie pracy jest podjęcie stażu lub praktyk jeszcze w czasie studiów. –Dzięki temu osoba dopiero ucząca się zawodu ma możliwość poznać specyfikę pracy, którą będzie realnie wykonywać po zdobyciu wykształcenia wyższego. Pozwala również zapoznać się dokładnie z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa – to z kolei pomaga odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania – czy będziemy pasować do danej firmy, czy dzielimy wartości, które reprezentuje i uznajemy styl pracy, który proponuje, a co za tym idzie, czy będziemy efektywnie budować jej potencjał – wyjaśnia Anna Budzikur z Grupy JOBS.PL. O czym jeszcze powinien pamiętać młody inżynier planujący swoją ścieżkę kariery? Joanna Wysocka z Randstad Polska podkreśla, że obecny rynek jest bardzo dynamiczny i cechuje się dużą zmiennością w zakresie zapotrzebowania na określone specjalizacje. – Dlatego młodym inżynierom rekomendujemy przemyślane pozyskiwanie doświadczenia w zawodach, które mają długoterminową perspektywę rozwoju. Na pewno zdobycie uprawnień, które w przypadków inżynierów są uniwersalne i nie ulegają przedawnieniu, będzie dobrą decyzją – mówi. Chcąc stać się w przyszłości częścią zespołu złożonego z wybitnych inżynierów, których praca przyczynia się do wprowadzania na rynek produktów i usług o innowacyjnym, niejednokrotnie przełomowym charakterze, warto świadomie podejść do kwestii budowania swojego portfolio projektów oraz zestawu kompetencji pożądanych przez współczesnych pracodawców. Wykazując proaktywną postawę i realnie angażując się w działalność wychodzącą poza ramy programu nauczania na uczelni wyższej, stwarzamy sobie najlepszą szansę na ambitną, pełną wyzwań oraz dobrze płatną pracę.

 

 

Beata Pałac