Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Skuteczny onboarding inżynierów

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, pracodawcy muszą zatroszczyć się nie tylko o rekrutację kompetentnych pracowników, ale także zachęcić ich do pozostania w strukturach firmy. Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów, dlatego inżynierowie mogą przebierać w ofertach. Firmy zapewniają im atrakcyjne warunki zatrudnienia, benefity i szkolenia, jednak równie ważne dla zatrzymania pracownika w firmie jest jego efektywne wprowadzenie w strukturę organizacji. Tu z pomocą przychodzi onboarding.

Czym właściwie jest onboarding? Pod tym pojęciem kryją się wszelkie procesy służące wdrożeniu nowego pracownika: zapoznanie go z zespołem, nowymi obowiązkami, a także z miejscem pracy. Dotąd onborading był nieco zaniedbywany. Firmy przykładały większą uwagę do rekrutacji – pozyskanie pracownika odgrywało największą rolę, kwestia tego, jak poradzi sobie w nowym miejscu pracy, była spychana na dalszy plan. Dzisiaj coraz częściej dostrzega się korzyści wynikające ze skutecznego onboardingu: satysfakcja pracownika, zmniejszenie jego stresu i płynne przekazanie mu obowiązków. Zadowolony pracownik, to wydajniejszy pracownik, który będzie bardziej związany z firmą. Ale nie tylko to ma wpływ na rosnącą popularność onboardingu. Także coraz więcej kandydatów, aplikując do danej firmy, zwraca uwagę na to, na jakie wsparcie będą mogli liczyć, zatrudniając się u danego przedsiębiorcy.
– Coraz więcej firm zwraca uwagę na onboarding i sygnalizuje swoje podejście do tego procesu już w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Z jednej strony wynika to z oczekiwań kandydatów i uwagi, jaką przykładają do tego aspektu, natomiast z drugiej – z roli działów HR, które pełnią dziś funkcję strategicznych partnerów biznesowych i starają się kreować procesy będące odpowiedzią na potrzeby firmy – mówi Agnieszka Czarnecka, HR Consultancy Manager w Hays Poland.

Rynek pracy wymusza zmiany

Zdaniem Agnieszki Czarneckiej również obecna sytuacja na rynku pracy wymusza zmiany w podejściu pracodawców. – Warto podkreślić, że obecnie wyzwaniem dla firm jest nie tylko pozyskanie odpowiednich pracowników i zbudowanie ich zaangażowania, ale również zatrzymanie talentów w organizacji na dłużej. Stąd też tak dużego znaczenia nabrał proces rekrutacji oraz efektywne wdrożenie pracownika. Pracodawcy mają świadomość, że pierwsze wrażenie wpływa na sposób, w jaki pracodawca będzie później postrzegany przez swojego nowo zatrudnionego pracownika. Z kolei kandydaci coraz precyzyjniej formułują swoje oczekiwania względem firmy – podkreśla.

Kandydaci słusznie zwracają uwagę na podejmowane przez pracodawców działania onboardingowe. Jest to jeden z decydujących czynników, pozwalający dobrze się poczuć w nowym miejscu zatrudnienia. Pierwszy dzień pracy jest zawsze stresujący. Chodzi nie tylko o nowe miejsce, ale obowiązki, które początkowo mogą przytłaczać, a także o współpracowników – niepewność co do tego, jak zostaniemy przyjęci przez zespół, jest znana każdej osobie zmieniającej pracę. Działania onboardigowe mają nam ułatwić nie tylko ten jeden dzień, ale i pierwsze tygodnie czy miesiące pracy. – Kilka lat temu przeciętny proces onboardingu trwał kilka dni. Dziś pracodawcy mówią, że na wdrożenie potrzebne jest minimum 3-6 miesięcy, a niektórzy deklarują nawet wydłużenie tego okresu do roku. Znaczenie ma jednak nie sama długość procesu, ale też jego jakość. I tutaj również obserwujemy zmianę, ponieważ obok koncentracji na zrozumieniu roli i obowiązków pracownika oraz poznaniu procedur, coraz większy nacisk pracodawcy kładą na dobre zrozumienie organizacji, jako całości. A to wymaga więcej czasu – uważa Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.

Wdrożenie inżyniera

Onboarding odgrywa istotne znaczenie na stanowiskach, na których poszukiwani są inżynierowie. Przejmuje się tu zwykle obowiązki obarczone dużą odpowiedzialnością, często także już rozpoczęte projekty. Inżynierowie zazwyczaj działają w zespołach, poznanie ludzi, z którymi będzie się pracowało na co dzień, ma ogromne znaczenie. To, jakie działania onboardingowe zostaną podjęte wobec inżynierów, zależy w głównej mierze od sektora, w którym zyskuje on zatrudnienie. – Niezależnie od branży, onboarding to proces ukierunkowania oraz wdrożenia nowego pracownika. W głównej mierze koncentruje się na pomaganiu pracownikom w szybkim zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu pracy, poznaniu zwyczajów panujących w firmie i zrozumieniu swojej roli. To przygotowanie ma pomóc nowej osobie w pełnieniu powierzonych zadań z poczuciem posiadania wszystkich niezbędnych informacji. Ponieważ jednak firmy są różne i realizują odmienne zadania, również onboarding wygląda odmienienie – także w zależności od branży, do której aplikują inżynierowie – mówi Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.

Szkolenia, podręczniki, integracja

Jak twierdzi, na różnice w procesie wdrożenia pracownika wpływa m.in. rozmiar firmy i złożoność zadań realizowanych przez organizację. – Nie bez znaczenia pozostaje liczba procesów, które musi poznać nowy pracownik, oraz obowiązujących norm i standardów. Branże równią się między sobą także zakresem szkoleń dla nowych pracowników. Co ciekawe, różnice w ramach onboardingu widoczne są nie tylko między branżami, ale nawet w ramach tej samej firmy – na różnych poziomach stanowisk onboarding ma prawo przebiegać nieco inaczej – zwraca uwagę Agnieszka Czarnecka. Jak podkreśla, istotne znaczenie mają także narzędzia wspierające onboarding. Ich wybór przez poszczególne firmy determinuje przebieg i długość procesu wdrożenia. – Wśród wykorzystywanych narzędzi znajdują się spotkania – formalne, ale też integracyjne, szkolenia, materiały i podręczniki zawierające najważniejsze dane oraz opisy procesów. Coraz większą popularnością cieszą się też rozwiązania oparte o nowoczesne technologie, np. platformy e-learningowe wykorzystujące elementy grywalizacji – dodaje.

Dużą uwagę do onboardingu przykłada się w branży automotive. Tutaj jest on o tyle istotny, że pracownik zostaje wprowadzony w pierwszej kolejności w standardy bezpieczeństwa. Ale nie tylko o bezpieczeństwo chodzi. Praca w tych sektorach koncentruje się na konkretnych technikach, umiejętnościach i procesach. Trzeba je poznać, aby skutecznie realizować powierzone projekty. Ciekawy onboarding przygotowują także firmy dla inżynierów z zakresu IT. Niektóre z nich, zanim pracownik obejmie swoje stanowisko pracy, pozwalają mu wybrać odpowiedni dla siebie komputer i dokonać takiej konfiguracji, która najpełniej odpowie jego oczekiwaniom.

Onbording będzie zyskiwał na popularności. Firmy już dostrzegają, że chodzi nie tylko o sprawne przekazanie obowiązków nowemu pracownikowi, ale także o to, by czuł się on dobrze w miejscu pracy. Nowo zatrudnione osoby nie tylko pracują wówczas efektywniej, ale i sprawniej. Są też bardziej skłonne do pozostawania w firmach, które inwestują w naukę i rozwój.

Autor: Justyna Sobolak