Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Słownik angielskich nazw stanowisk

Co kryje się za tak intrygującymi nazwami, jak Purchasing Assistant czy Chief Knowledge Officer? Oto kilka podpowiedzi.

Assistant
Angielski assistant pojawia się chyba najczęściej w znaczeniu asystenta(ki) np. prezesa czy zarządu. Nie należy mylić go z sekretarzem(ką), ponieważ jest to stanowisko wyższe, bardziej samodzielne, ale i bardziej odpowiedzialne. Asystent(ka) m.in. uczestniczy w planowaniu strategii działania firmy, przygotowuje raporty z różnych dziedzin, a nawet odpowiada za pracę wybranych działów. Od osoby na tym stanowisku wymaga się m.in. samodzielności i zdolności interpersonalnych, umiejętność organizacji pracy swojej i współpracowników oraz twórczego rozwiązywania problemów, wiedzy o funkcjonowaniu firmy i znajomości przepisów prawnych. Assistant pojawia się także w nieco innych znaczeniach w takich nazwach stanowisk, jak Customer Care Assistant – pracownik działu sprzedaży, Purchasing Assistant – kupiec czy Shop Assistant – sprzedawca.
 
Director
Miłośnicy kina w angielskim directorze zobaczą pewnie reżysera… I pewnie będą mieli trochę racji, ponieważ dyrektor czy też kierownik – bo o nim mowa – to osoba opracowująca koncepcję – tyle że działalności firmy, a nie realizacji filmu – i czuwająca nad jej wykonaniem. Wśród anglojęzycznych dyrektorów najczęściej spotkamy się z: Art Directorem – dyrektorem artystycznym (temu pewnie najbliżej do reżysera) oraz z grupą dyrektorów na poziomie zarządu, do której należą m.in. Account Director – dyrektor odpowiedzialny za kontakt z określonymi klientami lub grupami klientów; Production Director – dyrektor produkcji oraz Sales Director – dyrektor ds. sprzedaży. Co ciekawe, najwięcej spośród dyrektorów polskich odpowiedników wydaje się mieć Land Development Director (lub Real Estate Director) – dyrektor ds. nieruchomości, dyrektor ds. akwizycji gruntów, dyrektor ds. organizacji i rozwoju, szef zespołu zarządzającego nieruchomościami firmy. Z kolei najbardziej tajemniczo brzmi Procurement Director, czyli dyrektor ds. zakupów, który m.in. odpowiada za wewnętrzne procedury i zewnętrzne standardy związane z zakupami, nawiązuje kontakty z dostawcami i zarządza zespołem realizującym projekt.
 
Officer
Angielski officer to – zgodnie z pierwszymi skojarzeniami, które nasuwają się na dźwięk tego słowa – osoba o wysokim stopniu służbowym, czyli prezes albo dyrektor na poziomie zarządu. Najważniejszy spośród „oficerów” jest Chief Executive Officer (tzw. CEO), czyli dyrektor generalny, dyrektor zarządzający lub prezes zarządu. To on odpowiada ostatecznie za wizję firmy, zarządzanie pracownikami i decyzje kluczowe dla firmy. CEO współpracuje z innymi dyrektorami, których w anglojęzycznej nomenklaturze nazywa się: Chief Financial Officer – dyrektor finansowy, Chief Growth Officer – dyrektor ds. wzrostu, Chief Information Officer – dyrektor ds. informatyki, Chief Operating Officer – dyrektor ds. operacyjnych oraz Chief Purchasing Officer – dyrektor ds. zakupów. Dość nietypowo w polskich warunkach brzmią takie nazwy, jak Chief Knowledge Officer oraz Chief Talent Officer. Ten pierwszy to dyrektor ds. zarządzania wiedzą, który tworzy i odpowiada za system przekazywania wiedzy wewnątrz i na zewnątrz firmy od poziomu technicznego (Inter- i intranet) po bezpośredni kontakt z i między ludźmi. Chief Knowledge Officer m.in. dba o biuletyny firmowe dla pracowników; wspiera współpracę między działami i oddziałami firmy oraz promuje rozwój pracowników. Jednocześnie troszczy się m.in. o usprawnianie komunikacji z klientami, promocję wiedzy o firmie czy organizację branżowych konferencji. Natomiast Chief Talent Officer, czyli dyrektor ds. talentu, zna firmę od podszewki, ma mocno rozwinięte zdolności interpersonalne i jest bystrym obserwatorem – jest bowiem wewnątrzfirmowym head-hunterem i animatorem zmian personalnych.
 
Specialist
Specjalist to oczywiście znawca danej dziedziny, biegły w jakiejś specjalności czy też – jednym słowem – fachowiec. Służy swoją wiedzą firmie i innym ludziom, dlatego najczęściej występuje w roli doradcy czy – to chyba modniejsze słowo – konsultanta. Przeglądając oferty pracy, najczęściej trafiamy na specjalistów ds. HR, marketingu, PR, podatków czy szkoleń. Human Resources Specialist, czyli specjalista ds. zasobów ludzkich, zajmuje się zarówno przyjmowaniem nowych pracowników (procesy rekrutacyjne), jak i opieką nad osobami już zatrudnionymi (w tym: systemy motywacyjne, organizacja szkoleń, administracja personalna). Marketing Specialist, czyli specjalista ds. marketingu, planuje, koordynuje i realizuje działania marketingowe, ustala politykę sprzedaży i promocji firmy wobec klientów. Public Relations Specialist, czyli specjalista public relations, nawiązuje (dobry) kontakt z otoczeniem oraz kształtuje opinię publiczną w imieniu i na rzecz danej instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji; jego działania mają za zadanie wspieranie realizacji wytyczonych przez firmę celów marketingowych czy społecznych. Tax Specialist – specjalista ds. podatków, konsultant w dziale podatkowym lub po prostu doradca podatkowy – zajmuje się m.in. doradzaniem i obliczaniem podatków w kraju i za granicą, dba o politykę personalną firmy, uwzględniając kwestie podatkowe, oraz odpowiada za wdrażanie i nadzór nad zintegrowanymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Training Specialist, czyli trener, specjalista ds. szkoleniowych, specjalista ds. szkoleń i rozwoju albo konsultant w firmie szkoleniowej, zna się na praktykach szkoleniowych, informuje o nich i wybiera najodpowiedniejsze dla danego klienta.
 
Manager
Menedżer ma wiele wcieleń. Tu podajemy tylko zestawienie co ciekawszych. Account Manager – opiekun klienta; Brand Manager – menedżer ds. marki, opiekun marki; Business Unit Manager – kierownik oddziału lub dyrektor operacyjny; Content Manager – menedżer odpowiedzialny za zawartość stron internetowych; Customer Service Manager – kierownik ds. obsługi klienta; Database Manager – menedżer ds. baz danych; Help Desk Manager – kierownik biura informacji lub centrum informatycznego; IT Manager – kierownik działu informatycznego; Key Account Manager – kierownik ds. kluczowych klientów; Market Research Manager – korektor ds. badań rynkowych; Maintanance Manager – kierownik utrzymania ruchu (m.in. dba o dobry stan techniczny linii produkcyjnych i budynków, kontroluje użytkowanie sprzętu oraz opracowuje programy zapobiegające awariom); Payroll Manager – kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń; Plant Manager – dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego; Pre Sales Manager – menedżer zespołu przedsprzedaży; Purchasing Manager – kierownik ds. zakupów; Quality Manager – kierownik ds. jakości; Regional/District/Field Sales Manager – regionalny dyrektor sprzedaży; Supply Chain Manager – kierownik ds. dostaw; Traffic Manager – menedżer odpowiedzialny za monitoring ruchu na witrynie internetowej; Unit Manager – kierownik zespołu agentów ubezpieczeniowych.