Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Słuchowisko.net dla mniej czułego słuchu

W sieci pojawił się nowy portal społecznościowo-edukacyjny, przeznaczony dla osób niedosłyszących.

Słuch, który działa bez naszej woli, określany jest jako najważniejszy zmysł społeczny. Jego uszkodzenie, bądź utrata, zaburza interakcję społeczną między ludźmi. Słuchowisko ma stanowić dodatkowy bodziec do poznania rzeczywistości oraz do pokazania siebie i zbudowania społecznych więzów dzięki internetowym łączom. Serwis ma na celu integrację środowiska niedosłyszącego, wymianę doświadczeń, przemyśleń, zadawanie pytań dyżurującemu lekarzowi oraz doraźne udzielanie pomocy. Ma przekonać tych, którzy borykają się z problemami edukacyjnymi i nauką języka migowego, do podjęcia studiów wyższych i poszukiwań pracy.

 
Jest to miejsce w całości poświęcone problemom ludzi o różnym stopniu niedosłuchu, na którym znajdą się informacje odnośnie placówek pomocy, akty prawne, porady eksperta, katalog urządzeń wspomagających słyszenie. Użytkownicy mają możliwość wypowiedzenia się na blogach, forach dyskusyjnych, umieszczenia własnych zdjęć, zaprezentowania swoich możliwości, poglądów na świat, poznawania równie aktywnych i zaangażowanych ludzi.

O potrzebie stworzenia takiego portalu świadczy bardzo duża ilość osób udzielająca się na stronach dla niedosłyszących, szukająca tam wsparcia i odpowiedzi na nurtujące pytania, niekoniecznie związane z problemem niedosłuchu. Wpływ na powstanie Słuchowiska miał także fakt, że Internet jest najlepszym narzędziem komunikacji zarówno z osobami niesłyszącymi jak i słyszącymi. Sluchowisko.net został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach niedosłyszących, ale także o wszystkich tych, dla których problem niedosłuchu i głuchoty nie jest obojętny.