Eurostudent

"Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet"

Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii.

 

Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet
Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz